12 Dev Adam’a sürpriz dava

Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan A Milli Basketbol Takımı’na, Başbakan Erdoğan tarafından 28,5 milyon TL prim verilmesine, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Haberler 16.09.2010 - 16:47

Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, Dünya Basketbol Şampiyonası’nda Dünya İkincisi olan Basketbol Milli Takımının başarısına karşılık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın toplam 28,5 milyon TL’nin, Başbakanlık Örtülü Ödeneği’nden ödenmesini sağladığı, bu tutarın çek olarak sporculara ve teknik kadroya ödendiği anımsatıldı.

Yapılan bu ödemenin, Anayasanın "eşitlik" başta olmak üzere temel ilkelerine aykırılık yanında, toplumsal vicdanda da ciddi sorgulama ve tartışmalara neden olduğu savunulan dilekçede, 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun" 24. maddesinde, "Örtülü Ödenek" kapsamına giren harcamaların ne amaçla ve nasıl yapılacağının belirtildiği aktarılarak, "Bu yasal hüküm içeriğinde de görüleceği üzere uluslararası spor karşılaşmalarında ilk 3 dereceye giren sporculara ödeme yapılacağı hüküm altına alınmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre dilekçede, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün "Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönetmeliği" uyarınca Basketbol Milli Takım sporcuları ve teknik kadronun "Cumhuriyet altını" ile ödüllendirildiği belirtildi.

Prim verilmesi işleminin, "hukuk devletine ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık taşıdığı" ileri sürülen dilekçede, "Davalı Başbakanlığın dava konusu kararının, yasalarımıza aykırılığı yanında idari işlemin unsurları, yani yetki, sebep, konu ve maksat yönünden de hukuka aykırı olduğu ortadadır. Bu nedenle de idari işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle idari yargıda dava açılması hukuksal bir zorunluluktur" görüşü savunuldu.

Dilekçede, Başbakan Erdoğan tarafından 14 Eylül’de, ’de yapılan Dünya Basketbol Şampiyonasında ikinci olan basketbolcular ile teknik kadroya "Örtülü Ödenekten" 28,5 Milyon TL verilmesine ilişkin işlemin Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile yasal gerçeklere aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ile iptaline karar verilmesi talep edildi.

Sayfa Yükleniyor...