18 yaşından küçük olanlar Türk vatandaşlığından çıkarılmayacak

AK Parti tarafından 95 maddelik yeni yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarıya göre, 18 yaşından küçükler Türk vatandaşlığından çıkarılmayacak ve reşit olduklarında kararları sorulacak. İhracat yapan iş adamlarına verilen pasaportun süresi de yeni tasarıya göre 4 yıla çıkarıldı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 19.11.2019 - 10:19

18 yaşından küçük olanlar Türk vatandaşlığından çıkarılmayacak

Doksan beş maddelik yeni yasa tasarısı AK Parti'nin imzası ile meclise sunuldu. Tasarıda vatandaşlık, şehit/yakınları, ad-soyad düzenlemesi gibi konuları yer alıyor. 

Yeni yasa tasarısından öne çıkanlar,

Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocuklarının vatandaşlık hakkı, 18 yaşına kadar korunacak. 18 yaşını dolduran çocuk, Türk vatandaşlığını isteyip istemediğine kendisi karar verecek.

Teklifle mahkeme kararı olmaksızın vatandaşların ad ve soyadlarını değiştirmesine imkan sağlayan uygulamanın süresi 3 uzuyor. Cumhurbaşkanı'nın süreyi tekrar uzatma yetkisi var.

Emniyet teşkilatına sağlanan ödül mekanizmasından sahil güvenlik ve jandarma personelinin de faydalanmasının önü açılıyor.

İhracat yapan iş adamlarına verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

İçişleri bakanlığı'nın izni olmadan derneklerin şehit ve gazi kavramlarını kullanması yasaklanıyor..

ŞEHİT YAKINLARI

Buna göre, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.

UZMAN ÇAVUŞ/JANDARMA GÖREV DÜZENLEMESİ

Görevini yapamayacak derecede hastalığı olan uzman jandarmalar yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından yeniden sağlık kurulu raporu alarak başvurmaları halinde branş değişikliği işlemine tabi tutulacaklar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun kapsamında milletvekilleri ile yasama organı eski üyelerinin sosyal hakları TBMM Başkanlık Divanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. 

TBMM üyeleri, bu üyeliği sona erenler ve 24 Haziran 2018 tarihinden önce dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, diplomatik pasaport ve ateşli silah ruhsatı gibi resmi belgeleri alma ve yenileme işlemleri, ilgilinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde veya Ankara’da yapılabilecek. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun Soruşturma İzin Yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak. 

KORUMA AMAÇLI ÖZGÜRLÜK KISITLAMASI

Türk Medeni Kanunu kapsamında akıl hastalığı sebebiyle kısıtlamaya, ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilecek. Bu raporun tanzimi için gerektiğinde koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması hükümleri uygulanacak. Hakim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilecek. 

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hibe ve yardım karşılıkları, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçelerine konulacak. 

Göçmen kaçaklığı yapanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Bu suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısına kadar, örgüt oluşturarak işlenmesi halinde yarısından bir katına kadar artırılacak.

DERNEKLERE DÜZENLEME

Dernekler Kanunu'nun "Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenler ile üyelerin idareye bildirilmesi" başlıklı maddesi yeniden düzenlenecek.
Bu kapsamda dernekler, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü olacak.

ÜYE DEVAMLILIĞININ BİLDİRİLMESİ

Dernekler, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, idari para cezası verilecek.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sayılan katalog suçlar arasına alınacak.
Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin Türk lirasına yükseltilecek.

Belediye sınırları dışında meydana gelen çevreyi kirletme kabahatlerinde idari para cezası verme yetkisi, kolluk görevlilerine verilecek.

EN AZ 90 DAKİKA KAMU YAYINI

Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklenecek.

Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancıların "kabul edilemeyen yolcu" kapsamına alınarak işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında kendileri için belirlenecek alanlarda bekletilmeleri hususları da düzenleniyor.

SAKINCALI GÖÇMEN ALINMAYACAK

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye'ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilecek.

Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla Türkiye'ye giriş yasağı kararı alınmayabilecek.

Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilecek.

İkamet izni başvuruları, yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilecek.

Sayfa Yükleniyor...