Acaba Amerikan tarihi ne kadar biliniyor? Amerikan tarihinin dönüm noktalarında rol oynamış küçük detaylar ve unutulmuş aktörler nasıl hatırlanıyor?

Dünü bilmek bugünü anlamak
Dört yıl boyunca bu belgesel üzerinde çalışan ve kendisi de madalyalı bir Vietnam gazisi olan Stone şöyle diyor: “Bu, tarihin bize öğretilmeyen yanı. Bazılarını hayal kırıklığına uğratabilir ama kendileri hakkında kafa yoranlar için derinlikli bir çalışma. Benim açımdansa bu proje, çocuklarıma bırakacağım bir miras ve yaşadığım zamanları anlamanın bir yolu. Umarım tarihimize daha küresel ve daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşmamıza yardımcı olur.”

Savaşla barış arasında
Oliver Stone’un sunduğu, birer saatlik on bölümden oluşan belgesel dizisi, o zamanlar haber konusu edilmemiş ancak 20. Yüzyıl Amerika’sının benzersiz ve karmaşık tarihini derinden etkileyen olaylara odaklanıyor.

Ünlü yönetmen, Peter Kuznick (tarih profesörü ve Amerikan Üniversitesi Nükleer Çalışmalar Enstitüsü Direktörü) ile birlikte, aynı ismi taşıyan bir kitap da yazdı. Bilinen ve bilinmeyen tüm tarihsel olayların ve figürlerin fotoğrafları, filmleri ve belgeleri için ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Almanya ve Japonya’daki ulusal arşivleri derinlemesine incelediler. Konular Başkan Harry Truman’ın Japonya’da atom bombası kullanma kararından Sovyetler Birliği’yle yapılan Soğuk Savaş’ın köken ve nedenlerine, Amerika’nın ulusal güvenlik saplantısının yol açtığı savaş ve barış arasındaki sert mücadeleye kadar uzanıyor.

Dizi, Eisenhower ve Kennedy yönetimleri; Kore, Vietnam, Irak ve Afganistan savaşları; Komünizmin çöküşünün ardından Amerika’nın dünyadaki rolü ve terörle mücadelenin sinsi doğası hakkında şaşırtıcı bilgilerle dolu.

ABD'nin Gizli Tarihi her Pazar saat 22.00'de NTV'de.

1. Bölüm:
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
Oliver Stone’un yönettiği ve İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkan Amerikan İmparatorluğu’na yeni bir bakış sunan on bölümün ilki Roosevelt ve Stalin’e odaklanıyor. Amerikalı Henry Wallace gibi ismi duyulmadık kahramanları ve Sovyetler’in nasıl şeytanlaştırıldığını keşfediyoruz.

2. Bölüm:
ROOSEVELT, TRUMAN VE WALLACE

İkinci bölüm Roosevelt’in başkanlıktaki dördüncü döneminde, başkan yardımcı olarak Henry Wallace’ın yerine geçen Harry Truman’ın yarattığı tarihsel çalkantıya odaklanıyor. Liderlikteki bu önemli değişim, ABD’nin imparatorluğa doğru gidişini hızlandırdı. Roosevelt, Stalin ve Churchill arasındaki ilişkiler, savaş sonrası Avrupa’nın Yalta Konferansı’yla bölüşülmesinin ayrılmaz bir parçasıydı. Bu bölüm ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri derinlemesine bir incelemeye tabi tutarak Soğuk Savaş’ın başlangıcını aktarıyor.

3. Bölüm:
ATOM BOMBASI
Üçüncü bölümde Birleşik Devletler’in Japonya’ya atom bombası atmasının arkasındaki stratejiler ve savaşın ortaya çıkardığı yeni mitoloji araştırılıyor. Bombalamanın Sovyetler üzerindeki etkisi büyük oldu ve müttefiklere duyulan güvensizlik hızla arttı. Bu bölümde gezegen üzerindeki hayatı sona erdirebilecek bir sürecin başlangıcının doğurduğu sonuçlar inceleniyor.

4. Bölüm:
SOĞUK SAVAŞ: TRUMAN, WALLACE, STALIN, CHURCHILL VE ATOM BOMBASI

Denklem değişir: Soğuk Savaş’ın doğuşunun ay ay incelenişi; üstelik bu süreci kimin başlattığı da tamamen net değil. Bu bölüm Churchill’in Demir Perde konuşmasını, Yunanistan’daki iç savaşı ve Joseph McCarthy’nin yükselişine neden olan Komünizm Korkusu’nu, Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi’ni ve FBI’ı ele alıyor.

5. Bölüm:
50’ler: EISENHOWER, ATOM BOMBASI VE ÜÇÜNCÜ DÜNYA

Eisenhower ve John Foster Dulles Truman’ın yerini alır. Stalin ölür fakat Sovyetler Birliği’yle ilişkiler daha da kötüye gider. Bu bölümde hidrojen bombası, nükleer imha doktrini, Kore Savaşı ve Birleşik Devletler’in yeniden silahlanması inceleniyor. McCarthycilikle birlikte Birleşik Devletler’in Üçüncü Dünya’ya karşı yürüttüğü siyasetin gaddarlığı da artar. Eisenhower oyunu değiştiren bir güç olarak yükselir.

6. Bölüm:
JFK: UÇURUMUN KENARINA DOĞRU

Başlangıçta bir Soğuk Savaş dönemi savaşçısı olan Kennedy, endişe verici Küba Füze Krizi’nin kolaylaştırdığı önemli bir dönüşüm geçirdi. Kennedy ve Kuruşçev, Soğuk Savaş’ı bitirecek bir yola girdi ancak bu süreç trajik bir suikast nedeniyle kısa sürdü.

7. Bölüm:
JOHNSON, NIXON VE VİETNAM: TALİHİN DÖNÜŞÜ

Johnson ve Nixon’ın ihanetleri ortaya çıkar. Vietnam kibirli ve tehlikeli bir imparatorluk bağlamında değerlendirilir. Birleşik Devletler Brezilya, Endonezya, Şili ve daha başkalarına saldırarak ortalığı kan gölüne çevirir ve popüler reform hükümetlerini alaşağı eder. ABD, sivil isyanlarla boğuşur.

8. Bölüm:
REAGAN, GORBACHEV VE ÜÇÜNCÜ DÜNYA: SAĞIN YÜKSELİŞİ
Carter ve Brzezinski, Ronald Reagan’ın askeri harcamalar, askeri müdahaleler, ölüm mangalarına ve diktatörlere verilen destekler, sağ kanat düşünce kuruluşlarının ve medya kurumlarının yükselişi ve ülkede ‘New Deal’a saldırıyla özdeşleşen, hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleşen sağ kanat devriminin yolunu açarlar. Reagan öngörülü Sovyet lideri Mihail Gorbaçov’la nükleer silahsızlanma konusunda neredeyse uzlaşmaya vararak hem dostlarını hem de düşmanlarını şaşırtır.

9. Bölüm:
BUSH VE CLINTON: AMERİKANIN ÜSTÜNLÜĞÜ SİYASETİ – YENİ DÜNYA DÜZENİ

Sovyet İmparatorluğu çöker fakat yeni-muhafazakâr gündem Sovyetlerin yerine yeni düşmanlar koyarak zafere ulaşır. NATO Rusya sınırlarına kadar genişlerken ABD’nin danışmanları Rus ekonomisinin çöküşüne yardımcı olur. 9/11 ülkeyi daha da ekstrem bir rotaya sokar.

10. Bölüm:
BUSH VE OBAMA: AMERİKAN ÜSTÜNLÜĞÜ SİYASETİ – YENİ DÜNYA DÜZENİ
George W.Bush ülkeyi bir savaş rotasına sokar; belirsiz bir hapis ve kontrolsüz bir gözetleme ortamı yaratır. Irak ve Afganistan’ın işgali ülkeyi neredeyse ekonomik çöküşe sürükler. Barack Obama ciddi biçimde yara almış bir küresel güvenlik imparatorluğunu yönetir. Gelecek: Umutlar ve korkular.