Amerikan Astrolojisi

The Astrological Research Society başkanı Nicholas de Vore, The Encyclopedia of Astrology’yi hazırladı.

1946

Dane Rudhyar’ın The Cycles and Fortunes of Life kitabı yayınlandı.

1947

The Astrological Research Society başkanı Nicholas de Vore, The Encyclopedia of Astrology’yi hazırladı.

1948

Julia Parker tarafından The Faculty of Astrological Studies kuruldu.

Donald Bradley’in yazdığı A Stock Market Prediction, Llewellyn Publications tarafından basıldı.

1949

Ernest Grand’ın yazdığı Astrological Americana, AFA tarafından yayınlandı.

1950

Grand Lewi, Astrologer Magazine’i yayınlanmaya başladı.

Alice Bailey’in yazdığı Esoteric Astrology halka sunuldu. Bailey, Astroloji ile ilgili hiçbir şey bilmediğini söylemiştir. Bu büyük kitabı da açıklamasını doğrular niteliktedir.

Michel ve Francois Gauquelin, modern istatistik analizi kullanarak ünlü 25,000 kişinin yıldız haritasını çıkardı. Ortaya çıkan sonuçlar, geleneksel Astroloji alanlarının, özellikle de burçların bazı özelliklerinin tam ters nitelikte olduğunu öne sürse de, gezegenler ve 4 esas gezegen açısı ile ilgili Antik Çağlar’dan gelen bilgileri desteklerler.

1951

Charles E.O. Carter tarafından An Introduction to Political Astrology yayınlandı.

Howard Lewis’in Astrology and the United States kitabı, İkinci Dünya Savaşı’nda zafer kazanan ABD’nin bir süper devlet olarak doğuşunun Astrolojik arka planına duyulan ilginin artmasını sağlamıştır.

1952

Loris de Wohl’un The Stars of Wars and Peace kitabı, Alman ve İngiltere yönetimlerinin savaş sırasında Astroloji’yi nasıl kullandıklarını açıklamıştır.

Doris Chase Doane’nin Horoscopes of the U.S. Presidents kitabı, ilginin, Dünya Astrolojisi dalına da yönelmeye başladığını ortaya koymuştur.

Manly P. Hall’un The Secret Destiny of America kitabı halka sunuldu.

Ellen McCaffery, Graphic Astrology kitabını yayınlattı.

1953

Andrea Barbault, 1967’ye dek görev yapacağı Centre International d’Astrologie’ye Başkan Yardımcısı seçildi.

Edmund Jones’un The Sabian Symbols kitabı yayınlandı.

1955

Carl Jung’un Eşzamanlılık fikrini ortaya attığı Astrolojik makalesi, bilimsel çevreleri Astroloji’ye daha büyük ilgi göstermeye itti. Jung, tatmin edici bir ilişkinin Astrolojik işaretini bulabilmek için binlerce evli çiftin yıldız haritasını inceledi.

1956

Doris Chase Doane’in yazdığı Thirty Years Research kitabı Church of Light tarafından yayınlandı.

1958

Manly P.Hall, Astrological Keywords’ü yayınlattı. Bu, hala tek Astrolojik "sözcük ansiklopedisi" olma özelliğini devam ettirmektedir.

Charles A. Jayne, In Search isimli dergiyi yayımlayan Astrological Research Associates’i kurdu. Bu sırada, Astrologers' Guild’ın da başkanlığını yapmaktaydı.

1959

Dane Rudhyar’ın Fire Out of The Stone isimli kitabı yayınlandı.

David Williams’ın yazdığı Astro-Economics, Llewellyn tarafından basıldı.

1960

Marcia Moore’un yazdığı Astrology Today: A Socio-Psychological Survey, Astroloji yazınına yeni bir üslup getirdi. Bu üslup, estetik olduğu kadar da kolay anlaşılır olma niteliği taşır.

Franz Cumont, Astrology Among the Greeks and Romans’ı yayınlattı.

1961

Manly P.Hall’un The Horoscopes of The United States of America ve E. Carter’ın Astrology of Accidents kitapları yayınlandı.

Philosophical Research Society, The Horoscope of Soviet Russia isimli konferans notlarını yayınladı.

1962

Church of Light, C.C. Zane’in Mundane Astrology kitabını yayınladı.

Frederic Van Norstrand’ın Percepts in Mundane Astrology isimli kitabı basıldı.

1963

Message of The Stars, California Gülhaç Kardeşliği tarafından yayınlandı.

1964

Elman Bacher’in 4 ciltlik Studies in Astrology kitabı, Gülhaç Kardeşliği tarafından yayınlandı.

Carl Jung’un Man and His Symbols, L. MacNeice’in Astrology ve Jacobson’ın Here and There kitapları yayınlandı.   
http://www.astrologyanalyst.com

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...