'Anayasa'nın ilk 6 maddesi Meclis'ten geçti

Anayasa değişikliğinin ikinci tur görüşmelerinin ilk günü sona erdi. İlk 6 madde sırasıyla 332, 334, 335, 338, 335 ve 338 oyla kabul edildi.

Haberler 01.05.2010 - 23:42

'Anayasa'nın ilk 6 maddesi Meclis'ten geçti

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığındaki toplanan Genel Kurul'da, gündeme ilişkin konuların ardından Anayasa değişikliği teklifi üzerindeki 2. tur görüşmeleri yapıldı.

Teklifin 6. maddesi 71 rede karşın 338, 5. maddesi 70 rede karşın 335. 4. maddesi 70 rede karşın 338, 3. maddesi 71'e karşı 335, 2. maddesi 72'ye karşı 334, 1. maddesi de 75'e karşı 332 oyla kabul edildi.

Genel Kurul'da, teklifin 6. maddesine ilişkin oylamaya geçildiğinde, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 24.00'de bitmesi öngörülen çalışma süresinin 6. maddenin oylamasının sonuçlanmasına kadar uzatılmasını oya sundu.

Şahin, 6. maddeye ilişkin gizli oylama sonuçlarını açıkladıktan sonra, bugün saat 12.00'de toplanmak üzere Genel Kurul birleşimini kapattı. Anayasa değişikliği görüşmelerinin 2. turuna teklifin 7. maddesiyle devam edilecek.

1. MADDE
Teklifin, Anayasa'nın 10. maddesinde değişiklik yapan ve öğle saatlerinde 332 oyla kabul edilen 1. maddesine göreyse, kadın-erkek eşitliği konusunda alınacak tedbirler, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacak.

Çocuklar, yaşlılar ve özürlülerle, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.

Birinci turda, bu maddenin gizli oylamasına 407 milletvekili katılmış; oylamada 336 kabul, 70 ret oyu kullanılmış ve 1 oy da geçersiz sayılmıştı.

2. MADDE
334 oyla kabul edilen 2. madde, Anayasa'nın ''Özel Hayatın Gizliliği'' başlıklı 20. maddesine, ''Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir'' hükmü ekliyor.

Birinci turda, 2. maddenin gizli oylamasına 405 milletvekili katılmış; oylamada 337 kabul, 68 ret oyu kullanılmıştı.

3. MADDE
Genel Kurul'da 3. maddenin gizli oylamasına 407 milletvekili katıldı. Oylamada 335 kabul, 71 ret oyu kullanıldı; 1 oy da boş çıktı.

Madde, Anayasa'nın ''Seyahat Hürriyeti'' başlıklı 23. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, ''vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilecek.''

Birinci turda, 3. maddenin gizli oylamasına 408 milletvekili katılmış; oylamada 337 kabul, 71 ret oyu kullanılmıştı.

4. MADDE
Gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 338 kabul, 69 ret oyu kullanıldı; 1 oy da boş çıktı.

Teklifin 4. maddesiyle, Anayasanın ''Ailenin Korunması'' başlıklı 41. maddesinde değişiklik yapıyor. Başlığı, ''Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları'' şeklinde değiştirilen maddeye çocukların korunması konusunda hüküm ekleniyor.

Maddeye eklenen hüküm şöyle:

''Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara karşı, çocukları koruyucu tedbirleri alır.''

Birinci turda, 4. maddenin gizli oylamasına 408 milletvekili katılmış; oylamada 336 kabul, 69 ret oyu kullanılmış; 2 milletvekili çekimser kalmış ve 1 oy da geçersiz sayılmıştı.

5. MADDE
Oylamaya 409 milletvekili katıldı. 335 kabul, 70 ret oyu kullandı; 1 milletvekili çekimser kaldı, 2 oy boş çıktı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Teklifin 5. maddesiyle, Anayasanın ''Sendika Kurma Hakkı'' başlıklı 51. maddesinde değişiklik yapılıyor. Böylece, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açılıyor.

Birinci turda, 5. maddenin gizli oylamasına 405 milletvekili katılmış; oylamada 333 kabul, 70 ret oyu kullanılmış; 1 milletvekili çekimser kalmış ve 1 oy da geçersiz sayılmıştı.

6. MADDE
Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin 6. maddesine ilişkin gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 338 kabul, 71 ret oyu kullanıldı.

Madde ile Anayasa'nın 53. maddesinin kenar başlığı ''Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme'' şeklinde değiştiriliyor. Buna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme hakkına sahip olacak.

Birinci turda, 6. maddenin gizli oylamasına 408 milletvekili katılmış; oylamada 336 kabul, 70 ret oyu kullanılmış; 1 milletvekili çekimser kalmış ve 1 oy da boş çıkmıştı.

İÇTÜZÜK HÜKÜMLERİ
TBMM İçtüzüğüne göre, Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur görüşmelerinde, maddeler üzerinde konuşma yapılamıyor. Ancak, maddeler üzerinde değişiklik önergesi verilmiş ise o önerge üzerinde milletvekillerinin konuşma hakkı bulunuyor. 2. turda da maddelerin yanı sıra teklifin tümüyle birlikte toplam 31 gizli oylama yapılacak.

Teklifin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyuyla mümkün oluyor.

Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoylamasına sunabiliyor.

Meclisin üye tamsayısının beşte üçü (330) ile üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanınca Meclise iade edilmediği takdirde, halkoylamasına sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanıyor.

Anayasa hükümlerine göre, ''Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iade üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından'' halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.
— Kız kardeşinin cenaze töreni için İstanbul'a giden ve ilk üç maddenin oylamasında bulunamayan AK Parti İstanbul Milletvekili Hamza Yerlikaya 4. maddenin oylamasına katıldı.

Yerlikaya'ya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilleri taziyede bulundu. Başbakan Erdoğan'ın yanına oturarak bir süre konuştuğu Yerlikaya'nın sık sık mendille gözyaşlarını sildiği gözlendi.

— 5. Madde ile ilgili önergelerin görüşmelerine geçilmeden önce Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in önergelerle ilgili uygulamasının yanlış olduğunu öne sürdü.

Yaklaşık 50 önergenin verildiğini, Şahin'in bunlardan kurayla belirlenen 7 tanesini okutup işleme aldığını belirten Genç, tüm önergelerin okutulması gerektiğini savundu. Genç, bu sırada kendisine sözlü müdahalede bulunan Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile tartıştı.

Genç, Şahin'den tutumu konusunda usul tartışması açmasını istedi. Şahin ise İçtüzüğe göre uygulama yaptığını belirtti. Genç'in itirazlarını sürdürmesi üzerine, Şahin, ''Şu andaki davranışlarınız normal değil. Doğru yapıyoruz. Her aklına esen Başkanın tutumu hakkında usul tartışması isteyemez. Siz de Meclis Başkanvekilliği yaptınız. Sizin de uygulamanız böyleydi. Oturun yerinize'' diye konuştu.

TBMM İdare Amiri Hüsrev Kutlu, tartışmaya devam eden Genç'in yanına gelerek yerine oturmasını istedi. Yerine oturmayan Genç ile Kutlu da bir süre tartıştı. Genç, daha sonra, Şahin'e ''Yönetiminize protesto ediyorum'' diyerek yerine geçti.

Sayfa Yükleniyor...