Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, işlemin Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberlik açıklamasıyla ilgili olmadığı belirtildi.

4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı'nın 7 Eylül 2016 tarihli talebi üzerine, Çankaya ilçesi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu’nun karar aldığı söylendi.

Bu kararda, "Seferberlik ilan edildiği takdirde, ordunun taşınır, taşınmaz ve diğer ihtiyaçların nereden ve nasıl karşılanacağına ilişkin planlama yapılmıştır"denildi.

Tartışma bazı otellere yazı gitmesiyle başlamıştı.