Astroloji ve Bilim adamları

Kepler, sık sık yazışmayı seven ve bilgilerini paylaşan bir bilim adamıydı. En çok yazıştığı kişilerden biri de İtalyan bilim adamı Galileo’ydu.

15.03.2010 - 16:14

Astroloji ve Bilim adamları

16. yüzyılın en önemli astronomlarından olan ve isabetli gözlemleri ile tanınan Danimarkalı Tycho Brahe, sadece bilgili bir astrolog değil, aynı zamanda Paracelsus’un simya tıbbı ile de ilgilenen bir bilim adamıydı. Astroloji İçin Astrologlara Karşı adlı çalışması ve yeni bir astrolojik ev bölümlemesi yöntemi üzerine olan yazıları bütün olarak günümüze ulaşmamışsa da, ardında astroloji üzerine bir çok kişisel not bırakmıştır. Hem kendi gözlemlediği Yeni Yıldız’ı (1572’deki supernova) hem de 1577’deki kuyrukluyıldızı astrolojik olarak yorumlamakla kalmamış, astroloji ile meteorolojik öngörümler yapmaya da yönelmiştir. Astrolojik meteorolojinin temelini teşkil eden ilkelere de De Nova Stella kitabında yer vermiştir. 1599 yılında Kutsal Roma İmparatoru 2. Rudolf tarafından İmparatorluk Matematikçisi mevkisine atanan Brahe, ölümüne kadar olan 2 yıl içerisinde 2. Rudolf’a astrolojik önerilerde bulunmuştur.

Brahe’nin ardından aynı mevkiye getirilen asistanı Kepler, sadece hükümdara ve maiyetine astrologluk yapmakla kalmamış, düzenli olarak öngörü almanakları bastırmış ve hem astrolojik, hem de meteorolojik olgularla ilgili olarak tavsiyeler vermek üzere Prag halkının sık sık karşısına çıkmıştır. İmparator’un, ardından da ünlü General Wallenstein’ın hizmetindeyken yaptığı öngörüler de yayınladığı eserler içerisinde korunarak günümüze kadar gelmiştir. 1595’deki köylü ayaklanması, Türk akını ve beklenmedik kadar soğuk geçecek bir kış hakkındaki öngörüleri ile astronomluğu kadar astrologluğuyla da değer kazanmıştır. Harmonices Mundi’den önce kaleme aldığı De Fundamentis Astrologiae Certioribus (Astrolojinin Kesin Temelleri) ve Tertium Intervens (Ortadaki Üçüncü İnsan) kitaplarında astrolojinin nasıl ve ne ölçüde yararlı olabileceğini değerlendirmiş, kendisini de batıl inançlar doğrultusunda yorum yapanlar ile astrolojiyi tamamen bir kenara atmak isteyenler arasında duran bir kişi olarak tanımlamıştır. Kepler, o zamanın astrologlarından farklı olarak, astrolojiyi para kazanmak için bir araç olarak da görmemiştir. Astroloji, onun için, Pisagorcu armonik paradigma içinden dünyayı izleyen bir insanın ihtiyaç duyduğu pencere olarak kalmıştır.

Kepler, sık sık yazışmayı seven ve bilgilerini paylaşan bir bilim adamıydı. En çok yazıştığı kişilerden biri de İtalyan bilim adamı Galileo’ydu. Galileo da astrolojik yorumlar almak için kendisine danışan kişilere oldukça zaman ayırmasıyla biliniyordu ki, bu kişilerin arasında dönemin en güçlü ailelerinden olan Medici ailesi de vardı. 1610 yılında 2. Cosimo tarafından Saray Matematikçisi ve Filozofluğu mevkisine atanarak sarayda astrolojik öğütler vermeye başladı. Astrologica Nonulla eserinde yaklaşık elli sayfa horoskopa yer vermiş, bunları da kişisel notları ve yorumları ile tamamlamıştır.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...