AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı hükümlerini iptal etmesini değerlendirdi. Tunç "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, AYM'nin 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla, 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi verildiğini anımsatan Tunç, 7142 sayılı Yetki Kanunu'nun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini kaydetti.

Bakan Tunç, söz konusu Yetki Kanunu' na dayanılarak hazırlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını aktardı.

AYM'nin, 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı ve bazı hükümler hakkında iptal kararı verdiğini bildiren Bakan Tunç, KHK'nın tümünün iptali isteminin ise reddedildiğine işaret etti.

AYM'nin, iptal kararı verdiği düzenlemeleri şekli yönünden değerlendirdiğini, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaştığını ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanıdığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın 104'üncü maddesinde de belirtildiği üzere, üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir. Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sayfa Yükleniyor...