Barana Hollanda cazı ile Türk makamsal anlayışını birleştirme çabası içinde bir müzik grubu. Besteci ve çeşitli enstrümanlar çalan Behsat Üvez ve yine besteci ve klarnetçi Steven Kamperman tarafından kurulan grup evrensellik ilkesi temelinde, birbirine temas eden ve doğaçlamalarla beslenen bir müzik yapıyor. Bu ilkelerden hareketle isimlerini de Anadolu’nun birlikte müzik yapma kültürünün bir ögesi olan Barana konseptinden alıyorlar.

Barana Quintet’in son albümü “Şarap” 2010 yılı sonlarına doğru Baykuş Müzik tarafından yayınlandı. Grubun Türkiye’de yayınlanan ilk albümü olan Şarap matematikçi, gökilimci ve filozof Ömer Hayyam’ın şiirlerindeki şarap kavramı temel alınarak oluşturulan bir çalışma ve Ömer Hayyam’a bir methiye niteliğinde. 11. yüzyılın önemli edebi ve felfesi figürleri aradında anılan Hayyam evreni algılamak için yaptığı bilimsel çalışmalar, felsefi yaklaşımı, özgür ve sınırsız akıl yürütümleri sonunda devlet, din, ahlaki yargılar ve varoluşu konu alan rubailer yazmış ve kendi çağında ve sonrasında da özgür düşüncenin sembolleri arasında yerini almış. Barana Qintet ise Şarap albümü ile Ömer Hayyam rubailerinde farklı anlamlar ve semboller içeren şarap konseptleri arasında müzikal bir gezinti niteliğinde.

Vokal, geleneksel telliler ve vurmalılarda Behsat Üvez, alto klarnet ve soprano saksafonda Steven Kamperman, akordiyonda Bart Lelivelt, kontrabasta Meinrad Kneer ve davulda Sebastian Demydczuk’tan oluşan Barana Quintet konserde kulağımıza tanıdık gelen melodileri alıp kuzeyin caz rüzgarına taşıyacak. Barana Quintet 17 Mart’ta Ghetto’da.