Çevre aktivistleri birarada

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Ankara'da buluşan çevre aktivistleri, çevre sorunlarını tartıştı.

Çevre aktivistleri birarada

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 'nin çeşitli illerinden çevre aktivistlerinin katıldığı ''Çevre Direnişleri Buluşuyor'' etkinliği düzenlendi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'ndaki etkinliğin açılışı konuşmasını yapan TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının bulundukları illerdeki çevre sorunlarını anlatacağını söyledi.

Çevre sorunlarının bir krize dönüştüğünü ileri süren Soğancı, bunun kapitalist küreselleşmenin daha fazla kar etme anlayışından kaynaklandığını belirtti.

1980'lerden bu yana izlenen neo-liberal politikaların çeşitli alanlarda tahribatlara neden olduğunu ifade eden Soğancı, sağlık, eğitim ve çevre alanının en çok tahrip edilen alanların başında geldiğini kaydetti.''Ülkemizde çevre alanı yıllar boyu istismar edilmiştir'' diyen Soğancı, alt yapı yatırımlarında izlenen yanlış politikalarla doğal kaynakların, ormanların, tarihi ve kültürel varlıkların zarar gördüğünü belirtti.

Soğancı, ''Yaşam alanlarımızın yok olmaması için, gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, bugün ekolojik bir krize dönüşen sorunlarımızın çözümünde bütüncül politikaların, hukuksal, kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması gereği açıktır'' dedi.

Çevre sorunlarının oluşumunda birinci etken olan kapitalist küreselleşmenin hukuku istediği gibi şekillendirdiğini öne süren Soğancı, ''Maden yasası, çevre kanunu, orman arazilerinin satışı ve kıyı kanunu gibi konularda Anayasa değişiklikleri, doğrudan yabancı yatırımlar yasası, nükleer güç santrallerin kurulması ve işletilmesi hakkındaki yasa, kentsel dönüşüm yasası tamamen sorunludur. Yasa ve yönetmelik değişikliği ile gündeme gelen olaylar tarım arazilerimizin, ormanlarımızın, kıyılarımızın, doğal ve kültürel varlıklarımızın yağma ve talanına sadece birkaç örnektir'' diye konuştu.

Soğancı, yerel halkın onayını almamış hiç bir ekonomik girişimden başarı şansı beklenemeyeceğini söyleyerek, "Biz sizin bu mücadelenizini çok önemsiyoruz, yöre halklarının haklı mücadelesi sadece çevre politikaları ile değil bununla birlikte sınıfsal bir temelden de yükselmektedir'' dedi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ramazan Pektaş da bugünlerde Başkentte ''Ankara amblemi'' tartışmasının yaşandığını belirterek, tarihsel ve kültürel değerlerin korunması konusunda yerel yöneticilerin pervasız olduğunu iddia etti.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise çevre sorunlarıyla mücadelenin önemine değinerek, doğanın hiç kimseye ait olmadığını, tüm toplumun ortak varlığı olduğunu belirtti.

Öte yandan konuşmalar yapılırken Fındıklı Derelerini Koruma Platformu üyeleri ''Dereler özgürdür özgür akacak'' sloganları atarak salona girdi.

Sayfa Yükleniyor...