Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, (Betam) "Kalkınma politikasının idari ve hukuki araçları çevre dostu değil" başlıklı araştırma notunda son yıllardaki kalkınma hamlelerinin temelini oluşturan konut, ulaşım ve enerji projelerinin çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliği gözetmediği, enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtlara yatırım yapıldığı; koruma alanlarının kaldırıldığı; çevresel etki değerlendirme süreçlerinin es geçildiğine dikkat çekiliyor.

Araştırmada "Kentsel dönüşüm katılımcı bir perspektifle yürütülmediği için konut ve barınma hakkı ihlallerine yol açabiliyor.

Çevre koruma konusundaki kazanımlar törpülenirken, büyük ölçekte çevre tahribatı yaratacak projelerin yargı denetiminden muaf tutulması amaçlanıyor.

Tabiat Yasası, Kentsel Dönüşüm Yasası, 2B Yasası, Nükleer santral, HES’ler için idari altyapı, Yürütmeyi Durdurma ve ÇED Muafiyeti örneklerinde görüleceği üzere kalkınma politikasının idari ve hukuki araçları çevre dostu değil. Diğer yandan kalkınmayı engelleyeceği düşüncesiyle iklim değişikliği alanında politika geliştirilmesi de erteleniyor." deniyor.