CHP 7 yasaya dava açıyor

CHP, aralarında “Torba Kanun”, ÖSYM ve RTÜK’ün de aralarında bulunduğu 7 yasanın yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

Anadolu Ajansı 29.03.2011 - 17:45

CHP Grup toplantısının basına kapalı bölümünde, başvurular için milletvekillerinden imza toplandı.

Anayasa Mahkemesine götürülecek yasalar arasında ''Torba Kanun'', ÖSYM ve RTÜK ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanunlar da bulunuyor.

CHP, Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşması ile Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulan Kanunların iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını isteyecek.

Anayasa Mahkemesine götürülecek diğer yasalar ve ilgili hükümleri şöyle:

Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran ''Torba Kanun''

SGK'nın belirlediği işyerlerinde çalışanlara ait sigorta belgelerinin bildirilmesi zorunluluğundan muaf tutulması. -İşletmelerde staj yapan meslek lisesi öğrencilerine ödenecek ücret. -Silikozis hastalarının malulen emekli olabilmeleri için ''3 ay içinde başvuruda bulunmaları'' zorunluluğu. -Bazı üst düzey kamu kadrolarına özel sektörden yönetici atanabilmesi. -Memurların, ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici görevlendirilmesi. -Yap-işlet-devret modeliyle yapılan işlerde şirkete talep garantisi verilmesi ve bu projeler için Kamu İhale Kanunu'na tabi olunmadan müşavirlik hizmet alımı yapılabilmesi. -Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerinin, başka kurumlarda görevlendirilmesi. -Fakir ailelere kömür yardımı için TKİ'nin ihalesiz kömür alabilmesi. -TOKİ'nin projelerinde Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaması. -Haklarında kapatma kararı verilen siyasi partilerden; kapatma kararının verildiği tarihten önceki döneme ilişkin olarak kesin hesabın verilmemiş olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından denetim yapılmadığı için hesapları hakkında karar verilmemiş olanların Hazineye intikal etmesi gereken malvarlığına ilişkin olarak sorumlular aleyhine açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalara konu alacakların yapılandırma kapsamına alınması.

RTÜK
RTÜK Yasası. -Olağanüstü durumlarda Başbakan ya da görevlendireceği bakanın geçici yayın yasağı getirebilmesi. -Yargılama safhasıyla ile haber yayını yapılabilmesine olanak sağlanması. -Müstehcen yayın yapılamaması. -Cevap ve düzeltme hakkı konusunda hakime 3 gün içinde karar verme zorunluluğu. -Medyada yabancı sermaye oranının yüzde 50'ye çıkarılması. -Sıralama ihalesine radyo ve televizyon yayıncılık alanında en az 1 yıl faaliyette bulunanların katılabilmesi. -RTÜK Başkanı ve başkanvekiline tanınan atama dahil bazı yetkiler. -RTÜK'e kurul üyeleri ve kurum personelinin uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirleme yetkisi. -RTÜK'te sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin Kurul tarafından tespit edilmesi. -RTÜK Başkanına atamalar konusunda yetki verilmesi. -TRT'nin yayın ilkelerini ihlal müeyyidesini yerine getirmemesi halinde, RTÜK'ün kendiliğinden müeyyide uygulamaması ve ilgili Bakanlığa bildirmekle sınırlı olması.

ÖSYM
ÖSYM'yi yeniden yapılandıran yasa. -ÖSYM Başkanlığının sınav yaparken hizmet satın alabilmesine olanak sağlanması. -ÖSYM Başkanının ''müşterek kararname'' ile atanması. -ÖSYM temsilciliklerinin açılacağı yer ve sayılar konusunda Bakanlar Kurulunun karar vermesi. -ÖSYM Başkanına ödenecek ücret. -Polis meslek yüksek okulları ile Polis Akademilerine imam hatip okulu mezunlarının da alınması.

SULAMA BİRLİKLERİ
Sulama birliklerinin Sayıştay tarafından denetlenmesi. -Birliklerin Bakan onayı ile feshedilebilmesi. -Yasanın getirdiği düzenlemelere 18 ay içinde uyum sağlamayan sulama birliklerinin tüzel kişiliklerinin kendiliğinden sonra ermesi.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarına asliye hukuk mahkemelerinin bakması.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...