Cinsiyet değiştirmek isteyene sabıka kaydı şartı

Artık cinsiyet değişikliği için sadece sağlık raporu yeterli olmayacak. Değişiklik isteyen adli sicil kaydını da mahkemeye sunacak.

Haberler 20.12.2011 - 11:44

Cinsiyet değiştirmek isteyene sabıka kaydı şartı

Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, biyolojik yönden erkek olan cinsiyetinin kadın olarak değiştirilmesine izin verilmesi istemiyle dava açan kişinin, nüfus kaydında erkek olan cinsiyetinin kadın olarak değiştirilmesine karar verdi.

Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararının, kanun yararına bozulmasını istedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesinde ''cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması ayrıca transseksüel yapıda olup cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir'' hükmünün yer aldığı belirtildi.

Yerel mahkemenin, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesindeki bu hükme uyulmadan karar verdiğini belirten daire, davacının adli sicil kaydı ve aranılan şahıslardan olup olmadığına ilişkin kayıtlar getirtilmeden, kayıtlarda karışıklık oluşturabilecek şekilde karar verilmesinin doğru olmadığına hükmetti.

Sayfa Yükleniyor...