Çözüm sürecinin 2. aşamasında neler olacak?

PKK'nın 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayacağını açıklamasıyla birlikte, dikkatler çözüm sürecinin ikinci aşamasında atılacak adımlara çevrildi. Çekilmenin sorunsuz tamamlanmasıyla birlikte hükümet demokratikleşme yolunda önemli yasal değişikliklere hazırlanıyor.

Çözüm sürecinin 2. aşamasında neler olacak?

PKK, 8 Mayıs'ta topraklarından çıkmaya başlıyor.

Ankara'nın beklentisi, çekilmenin büyük bölümünün Haziran ayı sonuna kadar bitmesi.

Çekilmenin sorunsuz olarak tamamlanmasıyla çözüm sürecinin birinci aşaması da geçilmiş olacak ve sıra ikinci aşamaya gelecek.

İkinci aşamada, demokratikleşme yolunda yapılacak yasal düzenlemeler gündeme gelecek, İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

ÇALIŞMALAR 3 YILDA TAMAMLANACAK
Plan, sürece paralel olarak bakanlıkların demokratikleşme yolunda atacakları adımları gösteren bir yol haritası ortaya koyacak. Çalışmalar 3 yılda tamamlanacak.

2011'den bu yana hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın içinde önemli düzenlemeler var.

''Yaşam hakkı ihlallerinin önlenmesi, işkence ve kötü muamelenin sonlandırılması, özgürlük ve güvenlik hakkı ihlallerinin giderilmesi, yargılamaların makul sürede tamamlanması, savunma hakkının etkinliğinin artırılması, yargı kararlarının etkin icrası, özel hayatın ve ailenin korunması, din, vicdan özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanması ve mülkiyet hakkı ihlalinin önlenmesi'' planın içereceği düzenlemeler arasında.

ANAYASADA DA DEĞİŞİKLİKLER HEDEFLENİYOR
Bu aşamada uzlaşma sağlanması halinde anayasada da değişiklikler hedefleniyor.

Hükümet, parlamentonun tatilde olduğu sırada tasarıları hazırlamayı, Meclis açılır açılmaz da gündeme getirmeyi planlıyor.

TEZKERE UZATILMAYABİLİR
İkinci aşama sorunsuz geçerse Ekim ayında süresi dolacak olan sınırötesi harekat tezkeresi de uzatılmayacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA
Sürecin üçüncü aşaması ise, PKK'nın silahlarını tamamen bırakması ve terör tehdidinin bütünüyle ortadan kalkmasıyla birlikte atılacak adımları içeriyor.

Terörle Mücadele Kanunu'nun değiştirilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması bu aşama için planlanıyor.

Avrupa İnsan Hakları kararları çerçevesinde Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılması, koruculuk sisteminin gözden geçirilmesi ya da kaldırılması üçüncü aşamada düşünülen değişiklikler arasında.

Mahmur Kampı'nın kapatılması ve Kandil'in boşaltılması da üçüncü aşamanın başlıkları arasında gösteriliyor.

Sayfa Yükleniyor...