Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il 7 Haziran cuma namazı saatleri

Haziran ayının ilk cuma namazı yarın kılınacak. Namaz öncesinde ise ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusu araştırılıyor. 7 Haziran cuma namazı saatleri yoğun ilgi görüyor. Cuma namazı öncesi 7 Haziran cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayımlandı. Peki, cuma namazı saati kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin namaz saatleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il 7 Haziran cuma namazı saatleri

7 Haziran'ın gelmesi ile beraber Müslümanlar cuma namazı saatlerini araştırmaya başladılar. Cuma namazı kılmak isteyen binlerce kişi, internet üzerinden namaz saatleri için araştırmalarını sürdürüyor. Bulundukları ilde Cuma namazı saati hakkında bilgi alarak camilere gidecek olan vatandaşlar, internet üzerinden ayrıntıları sorguluyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

7 Haziran 2024 tarihinde cuma namazı;

İstanbul'da 13:08'de Ankara'da 12:53'de İzmir'de 13:15'de Adana'da 12:43'de Bursa'da ise 13:08'de kılınacak.

İL İL NAMAZ SAATLERİ

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekattir. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur.

Hz. Peygamber’in Cumanın farzından önce, nafile olarak bir namaz kılıp kılmadığı konusunda fıkıh bilginleri, konuyla ilgili muhtelif rivayetlerden hareketle farklı görüşler ortaya koymuşlardır:

Cuma’nın farzından önce nafile bir namaz olmadığını ileri süren fakihler bulunmaktadır. Onlara göre Hz. Peygamber, Cuma namazı için mescide gelince, namaz kılmadan doğrudan minbere çıkmıştır. Sahabenin kıldığı rivayet edilen namaz ise, sünnetle ilişkisi olmayan nafile bir namazdır (İbn Kayyım, Zâdü’l-Meâd, I/118-119). Buna karşılık Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî bilginlerine göre, Hz. Peygamber, Cuma namazının farzından önce tahiyyetü’l-mescid dışında, nafile olarak namaz kılmıştır. Hanefîler bu namazın dört rekat olduğunu, diğerleri ise belli bir rekat sayısıyla sınırlı olmadığını belirtmişlerdir (İbn Humam, Fethu’l-Kadîr, II/39; İbn Kudâme, Muğnî, II/250; İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar, I/452). Sahih hadis kaynaklarında Hz. Peygamber’in Cuma namazından önce nafile olarak namaz kıldığına dair bir çok rivayet bulunmaktadır (İbn Mâce, Salat, 94; Buhârî, Cumu’a, 33, 39; Ebû Dâvûd, Salât, 244).

Hz. Peygamber’in Cuma namazından sonra nafile olarak namaz kıldığı konusunda ihtilaf olmamakla birlikte, bu namazın kaç rekat olduğu konusunda görüş farklılığı bulunmaktadır. Bu namaz, Ebu Hanife’ye göre bir selamla dört, Şâfiî’ye göre iki selamla dört, Ebû Yûsuf’a göre ise dört rekatta bir selam ve iki rekatta bir selam vermek üzere toplam altı rekattır (İbn Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II/39; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, I/451). Sahih hadis kaynaklarında yer alan bazı rivayetlerde, Hz. Peygamber’in Cuma namazından sonra dört, bazı rivayetlerde ise iki rekat nafile namaz kıldığı bildirilmektedir (Ebû Dâvûd, Salât, 244; İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 95; Buhârî, Cumu’a, 39). İbn Teymiyye, İbn Kayyım gibi bazı alimler, konuyla ilgili çeşitli rivayetleri birlikte değerlendirerek, camide kılınırsa dört, evde kılınırsa iki rekat kılınabileceği görüşüne varmışlardır.

Zikredilen bu rivayetler, Hz. Peygamber’in Cuma namazından önce ve sonra, ismi ne olursa olsun evde ya da camide nafile namaz kıldığını göstermektedir. Bu itibarla, Cumadan önce ve sonra kılınan namazlar, Cuma namazına daha sonra yapılan bir ilave olmayıp, Hz. Peygamber’in uygulamasına dayanmaktadır.

Sayfa Yükleniyor...