Danıştay: Adalet Bakanlığı dinletemez

Danıştay'dan telekulak tartışmalarını alevlendiren dinleme yetkisine ilişkin bir karar çıktı. Danıştay, Adalet Bakanlığı'nın dinlemeyi düzenleme yetkisinin olmadığını açıkladı.

19.05.2009 - 10:21

Ergenekon soruşturmasıyla gündeme gelen usulsüz dinlemeler ve ardından hakimler ve savcıların Adalet Bakanlığı'nın talebiyle dinlenmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Danıştay'dan yeni bir karar geldi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İstanbul Barosu'nun açtığı davada Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz gerekçelerini yerinde görmedi ve reddetti.

Kurul'un gerekçesinde, şöyle denildi:

"Yönetmelikle yapılacak düzenlemenin, Ceza Muhakemesi Yasası çerçevesinden yürütülecek yargılama faaliyeti ilgili olmayıp, verilecek kararların kamu kurum ve kuruluşları ile adli kolluk görevlilerince yerine getirilmesine yönelik usul ve esaslarla ilgili olması gerektiğinde de kuşku bulunmamaktadır.

Bu durumda, Ceza Muhakemesi Yasası'nın 135 ila 140. maddelerinde düzenlenen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi ve gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme konularında Adalet Bakanlığının düzenleme yetkisi bulunmadığından, yürütmenin durdurulması isteminin bu gerekçeyle kabulü gerekirken Dairece işin esasının incelenmesi suretiyle verilen yürütmenin durdurulması kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır."

Danıştay 10. Dairesi, söz konusu yönetmeliğin iptal istemini daha sonra karara bağlayacak.

TBB BAŞKANI ÖZOK: HUKUK DIŞI UYGULAMA YARGIDAN DÖNDÜ
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, Danıştay kararıyla Adalet Bakanlığı’nın Türkiye’de herkesin üzerine korku saldığı dinleme işlemini iptal ettiğini söyledi.

Özok şöyle konuştu: Türkiye’de Genelkurmay başkanı’ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı’na, yargıçlardan sıradan vatandaşlara kadar herkes dinlenme korkusuna girdi. Bunun adına hukuk devleti denemez. Danıştay Türkiye’nin hukuk devleti rayından çıkmasına neden olacak bir uygulamaya engel oldu.

Ben kimse hiçbir koşulda dinlenmesin diye söylemiyorum. Ama bunun kuralları, yasalardaki yeri belli. Bunu genelleştirseniz, insanların özel yaşamına, özel yaşamının gizliliğine müdahale edersiniz. Bir yerden dönecektir. Dönecek yer de bağımsız yargıdır.

Ben bu kararı çok anlamlı buluyorum. İyi ki Türkiye’de Danıştay var, iyi ki Türkiye’de hukuka bağlı yargıçlar var.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...