Beyoğlu imar planları, Taksim’e cami ve Galatasaray katlı otoparkı gibi projelere dayanak oluşturuyor. İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, 2013 yılında, imar planlarının iptaline karar vermişti. Danıştay 6. Dairesi planların iptalini gerektirecek bir durumun oluşmadığını belirterek, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir teknik ve bilimsel verileri içermediği kanaatine vardı. Karar oybirliği ile alındı.