Derelerin Kardeşliği Platformu Toplantısı sonuç bildirisi açıklandı.Rize'de, Tek Gıda-İş Sendikası Bölge Başkanlığı toplantı salonunda , 9 ilden 36 platformun 57 temsilcisinin katıldığı Derelerin Kardeşliği Platformu Bölge Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirisinde, bölgede yapımı
planlanan ve yargı kararlarına karşın yapımı devam eden hidroelektrik santral (HES) projeleri ile iletim hatları nedeniyle yaşam alanlarının büyük ölçüde tahrip edildiği ileri sürüldü.

Platformun, tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun sadece enerji kaynağı ve para kazanma aracı olarak görülmesini reddettiğinin ifade edildiği bildiride, şu görüşlere yer verildi:

''Sudan elde edilmeye çalışılan enerjinin alternatifi vardır. Oysa doğamızın alternatifi yoktur. Su ticari bir mal değil, tüm canlıların yaşamını sürdürebilmek için ulaşmaya hakkının olduğu doğal bir varlık, ekolojik sistemin bir parçasıdır. Su, bulunduğu ortamın asli unsurudur. Hiçbir şekilde yatağı değiştirilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz. Doğal yaşam ile su ilişkisini dikkate almayan hiçbir karar, uygulama, yasal düzenleme kabul edilemez. Suyun kullanımı, ekolojik, çevresel, kültürel ve sosyal sürdürülebilirlikten uzak ele alınamaz. Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren, suyun beslediği ekosistemleri yok edecek HES projeleri, yenilenebilir temiz enerji olarak görülemez.'' Bölgede yapımı devam eden bütün HES projelerinin durdurulması, üretim lisanslarının iptal edilmesi yönünde çağrı yapıldığının belirtildiği bildiride, şunlar kaydedildi:

''Bütün dere ve vadilerimiz ivedilikle koruma altına alınmalıdır. Senoz Vadisi başta olmak üzere mahkemelerce verilen durdurma veya iptal kararları derhal uygulanmalıdır. Derelerin Kardeşliği Platformu olarak sularımızın ticarileştirilmesinin önünde durmak için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Derelerimiz bizim can suyumuzdur.''

Öte yandan, toplantıda, platform üyeleri arasından önümüzdeki dönemde görev yapacak 11 kişilik yürütme kurulunun seçildiği bildirildi.