Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, avukatları aracılığıyla TÜBİTAK bilirkişileri Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Hayretdin Bahşi hakkında toplam 60 bin TL manevi tazminat talebini içeren dava açtı.

Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Çetin Doğan'ın tutuklanmasına ve tutukluluk halinin devamına gerekçe olarak gösterilen başlıca dokümanın 19 Şubat tarihli TÜBİTAK raporu olduğu kaydedildi.

Savcılık makamının sorgusunda da dosya kapsamında bulunan söz konusu bilirkişi raporunun temel alındığı ve Doğan hakkında suçlamada bulunurken de bu rapordan yararlandığı savunulan açıklamada, şöyle denildi:

''Daha soruşturmanın başlangıç aşamasında Savcılık Makamının ve Nöbetçi Mahkemenin davalılar tarafından hazırlanan söz konusu TÜBİTAK raporuna atfettikleri önem ve güvenilirliği konusundaki sahip oldukları izlenim, müvekkilimizin yaklaşık 4 aylık bir süre özgürlüğünden yoksun bırakılması sonucunu doğurmuştur. Oysaki 19 Şubat 2010 tarihli raporu hazırlayanlar dijital veri inceleme konusunda ihmal göstermiş ve bu konuda ya yeterli bilgiye sahip olmadan ya da maddi gerçeğin ortaya koyulması için yeterli bilgiye raporlarında kasten yer vermeyerek suç işlemişlerdir. Her iki durumda da TCK'nın 257. maddesindeki suçun oluştuğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.''

Açıklamada, Bilgisayar Tahkikat Kurumu, Cyber Diligence, Askeri Bilirkişi raporları ve TÜBİTAK UEKAE'nin 16 Haziran tarihli raporlarında bilirkişilerin gösterdikleri ihmalin gözler önüne serildiği iddia edildi.

''Bu çerçevede TÜBİTAK Raporunu hazırlayan bilirkişilerin, mesleklerinin gerçek uygulamalarını yansıtmayan, kesin yorum içeren, bir düşünce sistematiği izlemeyen ve yargılarının kesinlik derecelerini çok yönlü değil tek yönlü bakış açısını yansıtacak şekilde bir rapor kaleme aldıkları'' savunulan açıklamada, bu yönüyle, hazırlanan raporun, bilime aykırı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, ''Bu sebeplerden, söz konusu raporu hazırlayan bilirkişiler hakkında devam eden ceza soruşturmasına ek olarak davalı TÜBİTAK bilirkişileri Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Hayretdin Bahşi hakkında sebep oldukları manevi zarar nedeniyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine toplam 60 bin TL tutarında manevi tazminat davası açılmıştır'' denildi.