Kapatılan DTP’nin Meclis’teki grubunun iki buçuk senede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bu süre içinde 670 yazılı ve sözlü soru önergesi, 34 yasa teklifi, 65 araştırma önergesi verilirken, eski DTP milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda 410 kez söz aldı, 41 gündemdışı konuşma yaptı, ayrıca 71 basın toplantısı yaptı.

Kapatılan DTP Grubu, ''Ergenekon soruşturması ve yasadışı örgütlenmeler'' hakkında genel görüşme önergesi, toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı nedeniyle yaşanan ölümlerin toplumsal barışı bozacak boyutlara varması nedeniyle İçişleri Bakanı hakkında gensoru önergesi verdi. Her iki önerge reddedildi.