Pazartesi günü başlayacak olan ikinci Ergenekon davasının dosyasına giren bir belgede ilginç bir ayrıntı göze çarpıyor.

İstanbul Organize Suçlar Şubesi Müdürü tarafından hazırlan tutanakta, ABD Büyükelçiliği suçlanıyor.

Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan teknik takip sonucunda, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği’nin gizli ve açık toplantılar için kullanıldığı ifade ediliyor.

Mustafa Balbay hakkında, "Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisidir. İlhan Selçuk'un talimatları ve yönlendirmesi ile hareket etmektedir. Amerikan Büyükelçiliği ile gizli ve kapalı toplantılara katılmıştır" denirken, savcılığa gönderilen belgede ismi geçen bir başka kişi ise ikinci iddianamenin bir numaralı sanığı Şener Eruygur.

Şener Eruygur: "Emekli orgeneraldir. Örgütün toplantılarına katıldığı anlaşılmıştır. Kemal Alemdaroğlu, Ümit Sayın ve Sevgi Erenerol ile telefon görüşmeleri yaptığı tesbit edilmiştir. Darbe zemini oluşturulması için birçok sivil toplum örgütlerini yönlendirmeye çalışmaktadır."

Belgede, Turhan Çömez'in Hurşit Tolon'un güdümünde ve kontrolünde yeni bir siyasi oluşum çalışması yaptığı, AKP'nin kapatılmasıyla ilgili davada, Anayasa Mahkemesi’ni etkileyecek faaliyetlerde bulunduğunun tesbit edildiği ileri sürülüyor.