Gökbilimciler, Şili’de bulunan 2.2 metrelik MPG/ESO teleskobuyla Karina Takımyıldızı’ndaki genç yıldızların olağanüstü yeni görüntülerini elde etti. Son derece net fotoğraflar, yıldızların oluşum süreci hakkında yeni bilgiler elde edilmesini sağladı.

Çoğu yıldız tek başına oluşmaz, tek bir gaz ve toz bulutundan yaklaşık olarak aynı zamanda birçok yıldız meydana gelebilir. Güney gökküresi takımyıldızlarından Omurga Takımyıldızı’nda (Carina, Latince’de gemi omurgası anlamına gelmektedir) bulunan NGC 3572, bu kümelerden birini temsil ediyor.

NGC 3572, çok miktarda sıcak, genç, mavi-beyaz, parlak bir şekilde ışıldayan ve güçlü yıldız rüzgarları üreten, etrafındaki kalıntı gaz ve tozları Uzay’a saçmaya eğilimli yıldız barındırıyor. Parlayan gaz bulutları ve bunlara eşlik eden yıldız kümeleri ESO’nun Şili’de bulunan La Silla Gözlemevi’ndeki MPG/ESO 2.2-metre teleskopu üzerinde bulunan Geniş Alan Görüntüleyicisi ile alınan bu yeni görüntünün öne çıkan kısımlarını temsil ediyor.

ÖLMEKTE OLAN BİR YILDIZIN KALINTILARI OLABİLİR
Görüntünün alt kısmında, molekül bulutundan oluşan iri parça, yeni yıldızların oluşmasını sağlamakta olup halen görülebiliyor. Burası halen oluşmakta olan yeni yıldızlardan gelen güçlü ışımadan çarpıcı bir şekilde etkileniyor. Işıma sadece özel bir renkte parlamasına değil, aynı zamanda bulutların, kabarcıklar da dahil, harika sarmak şekillere, yaylara ve gökbilimcilerin fil gövdesi dedikleri karanlık sütunlara dönüşmesini de sağladı.

Görüntüde yakalanan ilginç bir özellik de, merkezi kısmın hemen üzerindeki minik halka-benzeri bir bulutsu. Gökbilimciler halen bu küçük garip özelliğin kökeni hakkında emin değiller. Büyük olasılıkla kümeyi oluşturan molekül bulutundan geride kalan bir yoğun bir kalıntı, belki de çok sıcak parlak bir yıldızın etrafında oluşan bir kabarcık olabilir. Ancak bazı gökbilimciler bu özelliğin bir tür garip şekilli gezegenimsi bulutsu veya ölmekte olan bir yıldızın kalıntıları olabileceğini düşünüyor.

NGC 3572 yıldız kümesinin genel görünümü. BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYIN!
NGC 3572 yıldız kümesinin genel görünümü. BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYIN!

Bir küme içerisinde doğan yıldızlar ,kardeş olabilirler ancak ikiz değillerdir. Neredeyse aynı yaştadırlar, ancak büyüklük, kütle, sıcaklık ve renkleri birbirlerinden farklıdır. Bir yıldızın yaşamında izleyeceği yol büyük oranda onun kütlesi ile belirlendiği için, herhangi bir kümede yaşamlarının farklı aşamalarında olan yıldızlar, nasıl evrimleştiklerini anlamaya çalışan gökbilimcilere mükemmel bir laboratuvar olarak belirir.

Yıldız grupları genellikle on ya da yüz milyon yıl gibi görece kısa bir zaman içerisinde birbirlerine bağlanabilirler. Kütleçekimsel etkileşimler nedeniyle yavaş yavaş etrafa dağılırlar, ancak çoğunlukla ömürleri kısa olan büyük kütleli yıldızların, yakıtlarını tüketerek yaşamlarını şiddetli süpernova patlamaları şeklinde sonlandırmaları kümeden geriye kalan gaz ve yıldızların ayrışmasına katkı sağlar.

Karina Takımyıldızı'nın konumu. BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYIN!
Karina Takımyıldızı'nın konumu. BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYIN!

Kaynak: http://www.eso.org