Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Gönüllü Kamp Liderliği başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği gençlik kamplarında görev alacak gönüllü kamp liderlerine yönelik eğitim başvuruları başladı. Başvurular, başvuru formunun doldurulması suretiyle gerçekleştirilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Gönüllü Kamp Liderliği başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği gençlik kamplarında lider olarak görev almak isteyen gönüllü gençler için "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlik kamplarında gönüllü olarak görevlendirilmek üzere "Kamp Liderliği Eğitimi" verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Gönüllü Kamp Liderliği başvuruları başladı - 1

Şartları

a) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 2005 yılı ile 1988 yılları arası doğumlular.

b) Üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyor veya bu bölümlerden mezun olmak (Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi taranıp başvuru formuna eklenecektir)

c) Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.

Başvurular ve Değerlendirme

Başvurular, aşağıdaki "E-devlet girişi için tıklayınız" butonuna tıklayarak e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra açılan başvuru formunun doldurulması suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurular 15 Eylül 2023 Cuma günü başlayıp, 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 17.00 da sona erecektir.

Başvurular neticesinde yapılacak olan değerlendirmede;

Müzik, el sanatları, tiyatro-drama, halkoyunları, akıl zeka oyunları, okçuluk, oryantring ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara (Belge bulunması halinde taranıp veya fotoğrafı çekilip başvuru formuna eklenecektir.)

Gençlik merkezi üyesi olanlara,

Daha önce gençlik kamplarına katılanlara, öncelik tanınacak.

Eğitimin Yeri ve Tarihi

Eğitim, 18 Ekim ile 28 Kasım tarihleri arasında Antalya’da aşağıda belirtilen tarihlerde (4) dört dönem halinde 5 gün süreyle gerçekleştirilecektir. Eğitime hak kazananlar ile eğitimin yeri ve dönemleri http://formlar.gsb.gov.tr/KampLiderligiEgitimi/ ile http://genclikkamplari.gsb.gov.tr adreslerinden Ekim ayı içerisinde duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sayfa Yükleniyor...