İddianameye giren ‘özel hayat’ için tazminat

''Ergenekon'' soruşturmasının tutuklu sanığı gazeteci Müyesser Yıldız Uğur'un, yaptığı telefon görüşmesinin iddianamede yer alması nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın 4 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ''Odatv davası''nın tutuklu sanığı davacı Müyesser Yıldız Uğur ve Adalet Bakanlığı’nı temsilen Hazine vekili avukat Hatice Emre katıldı.

Hakim Nesrin Kaya, dava açıldıktan sonra 14 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6110 sayılı kanunun 12. maddesi gereğince, 2802 sayılı kanunun, 93. maddesine eklenen 93/a maddesi gereğince, şahıs davalılar Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın yönünden esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Değişen kanun gereği, davanın Adalet Bakanlığı yönünden kısmen kabulüne karar veren Hakim Nesrin Kaya, Adalet Bakanlığı’ndan 4 bin TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesini kararlaştırdı.

Dava dilekçesinde, davacı Müyesser Yıldız Uğur'un bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında hazırlanan bir iddianamenin ekinde yer verildiği belirtilerek, ''Davalılar, özel sohbet niteliğindeki bir konuşmayı imha etmeyip olduğu gibi iddianame ekine koyarak CMK'nın 137. maddesine açıkça aykırı hareket ederek Uğur'un özel hayatını ve haberleşme gizliliğini ihlal etmişlerdir'' deniliyor.

Söz konusu iddianamenin, davalı savcılar Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından hazırlandığı belirtilen dilekçede, Uğur'un özel telefon konuşmalarının, iddianame ekine konularak adının sanıklarla birlikte anılmasına neden oldukları öne sürülüyor.

Dilekçede, bu nedenlerle 10 bin lira manevi tazminatın davalılardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen alınmasına karar verilmesi isteniyordu.

Uğur, Resmi Gazete'de 14 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6110 sayılı ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un 12. maddesindeki ''Hakim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü kararlar nedeniyle, ancak devlet aleyhine tazminat davası açılabilir'' düzenlemesinin yürürlüğe girmesi üzerine, davasını devlet aleyhine sürdüreceğini bildirmişti.

Sayfa Yükleniyor...