Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Doğada yüzlerce yılda oluşan kömür, laboratuvar ortamında iki saatte üretildi.

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü, hidrokarbonizasyon yöntemi ile ormansal atıklar ve gıda atıklarından biyokömür elde etti.

Proje sorumlusu Prof. Dr. Ali Sınağ, "Her tür atıktan özellikle de bizim çalışmamıza spesifik olarak fındık kabuğu ve pirina gibi ülkemizin önemli atıklarından çok kısa sürede toz kömür sınıfına girebilecek, ısıl değeri yüksek kükürt içeriği de çok düşük bir ürün elde ettik" dedi. 

Sınağ'a göre, labaratuvarda kömür üretimi hem enerji ihtiyacı hem de maliyet açısından avantajlı.

Sınağ, "Özellikle çimento sektörü için oldukça önemli çünkü çimento sektöründe toz kömüre ihtiyaç var ve çimento sektöründe toz kömür farklı ülkelerden, yüksek maliyetlerle elde ediliyor" diye konuştu.

Biyokömür, suda eritme yöntemi ile tıp alanında da kullanılabilecek.

Üretim ağını genişletmek ve geliştirmek için kamu ve özel sektörden destek bekleniyor.