İkinci ve üçüncü cemre zaman düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri belli oldu

İkinci ve üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği, bahar mevsiminin gelmesini heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yedişer gün arayla hava, suya ve en son toprağa düşen cemrelerin tarihleri merak ediliyor. Peki, ikinci ve üçüncü cemre zaman düşecek? İşte 2024 cemre düşme tarihleri.

İkinci ve üçüncü cemre zaman düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri belli oldu

2024 cemre düşme tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Baharın müjdecisi olarak tanımlanan cemrelerden ilki havaya düştü. Gözler şimdi ikinci cemrenin suya ve üçüncü cemrenin toprağa düşeceği tarihlere çevrildi. Peki, ikinci ve üçüncü cemre zaman düşecek?

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

İkinci ve üçüncü cemre zaman düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri belli oldu - 1

CEMRE DÜŞME OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

Sayfa Yükleniyor...