Denizde yaşayan ‘boru kurdu’ (ragworm) adı verilen bir solucan türünün beyin yapısının insanınkine benzediği belirlendi.

Cell adlı bilim bülteninde yayımlanan araştırma raporuna göre, boru kurdunun beynindeki serebral korteks tabaka insandakine benziyor ve ‘öğrenme’ becerisine bu yüzden sahip olduğu düşünülüyor.

Discovery News’a açıklamada bulunan araştırmacı Raju Tomer, kendi yaptığı tüp şeklindeki bir kabuğun içinde yaşayan boru kurdunun yiyecek için sürekli çevresini incelediğini ve bu süreçte öğrenme becerisi geliştirdiğini söyledi. Tomer, boru kurdunun beyin yapısının insanınkiyle benzer olmasının bu beceriyi sağladığını belirtti. Tomer “böcek, örümcek, kabuklu hayvanlarla diğer bazı kurt türlerinde de aynı Serebral Korteks benzerliğini görme ihtimali yüksek” dedi.

Serebral Korteks, beynin bellek, öğrenme, dil ve bilinç gibi çok önemli görevleri yerine getirilmesinde çok önemli rol oynayan dış bölümü. Koku, ses ve görüntü gibi duyuların ilettiği bilgiyi olaylarla eşleştirip belleğe kaydedildiği yer olan Serebral Korteks’te biriken ‘anı ve bilgi’ karar verme sürecinde rol oynuyor. “Elbette bu boru kurdunun insan gibi düşünüp karar verdiği anlamına gelmiyor” diyen Tomer, boru kurdunun beyninin çok küçük ve insanınkine kıyasla milyonlarca bir oranında nöronlara sahip olduğunu söylüyor.

Araştırmayı yürüten bilimciler, bugüne kadarkinden farklı bir teknoloji kullanarak bu keşfi yaptılar. ‘Görüntü kaydı yardımıyla hücresel profil çıkarma’ olarak tanımlanan yeni teknik, gen yapısına göre her beyin hücresinin tipini belirleme ve moleküler parmak izini tespit etme şansı veriyor.

Bilimciler, yeni keşif sayesinde insan (ve solucan) beyninin 600 milyon yıl kadar önceye gidebilen ilk ortak atasını, yani oluşma sürecindeki başlangıç noktasını, ve nöron kompozisyonunun nasıl geliştiğini tespit edebilecekleri kanısında.