Kadınlar eşi değil işi seçiyor

Dicle Üniversitesi'nin yürüttüğü bir anket çalışmasında bekarlara yöneltilen ''eş mi?, asgari ücretle iş mi?'' sorusunu yanıtlayan bekar kadınların yüzde 75'i ''iş'' yanıtı verdi.

Anadolu Ajansı 26.01.2010 - 11:15

Kadınlar eşi değil işi seçiyor

Dicle Üniversitesi (D.Ü) Öğretim Üyelerince yürütülen ''Özel Sektörde Çalışan Kadınların Eğilimi '' anket çalışmasında bekarlara yöneltilen ''eş mi?, asgari ücretle iş mi?'' sorusunu yanıtlayan bekar kadınların yüzde 75'i ''iş'' yanıtı verdi.

D.Ü Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Korkusuz, D.Ü'den bir grup akademisyenin katılımıyla ''Diyarbakır'da Özel Sektörde Çalışan Kadınların Eğilimi'' ile ilgili anket çalışması başlattıklarını söyledi.

Korkusuz, anket sonuçlarından elde edilecek verilerin ileride yürütülecek sosyolojik araştırma ve çalışmalara kaynak oluşturmasının amaçlandığını ve Diyarbakır'da özel sektörde çalışan kayıt altındaki 8 bin 500 kadından binine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kentte sağlık, tekstil, hizmet, elektronik ve metal sanayi başta olmak üzere tüm özel sektörde çalışan kadınlara yönelik anket çalışmasını yürüteceklerini kaydeden Korkusuz, şunları söyledi: ''Çalışan kadınların karşılaştıkları sorunları tespit etmeye yönelik yürüttüğümüz akademik çalışma kapsamında ilk olarak sağlık sektöründe çalışan kadınlara anket uyguladık. Bu kapsamda Diyarbakır'daki 8 özel hastanede çalışan toplam 100 kadına ulaştık. Anket çalışmamızın ilk sonuçlarında çarpıcı sonuçlar elde ettik. Ankete katılan çalışanlar asgari ücret ile çalışıyor. Kadınlar çalıştıkları işi genellikle bir yakınlarının aracılığıyla bulmuşlar. Ankete katılanların çoğunluğunun yaşı 18-24. Geriye kalanlar ise 25-30 yaş aralığında'' dedi.

PARA BABAYA YA DA KOCAYA VERİLMİYOR
Korkusuz, ankete katılan kadınların genellikle lise, az bir kısmının üniversite mezunu olduğunu ifade etti. Sağlık sektöründe çalışan 100 kadından büyük bir kısmının bekar olduğunu, evli olanların da en fazla iki çocuğu bulunduğunu ve çocuklarına genellikle akrabalarının baktığını anlatan Doç. Dr. Korkusuz, ankete katılan 100 kadından büyük bir kısmının ekonomik sebeplerden ötürü çalıştığını, bekar kadınların evlenmek istedikleri kişinin çalışmalarına müsaade etmemesi halinde evlenmeyi düşünmediklerini, çalışmaya müsaade etmesi halinde evlenmeyi düşüneceklerini belirttiklerini bildirdi.

Korkusuz, kadınların ankette yer alan, ''iş mi, eş mi'' sorusuna ''iş'' cevabını verdiklerini belirterek şunları kaydetti: ''Anket uyguladığımız bekar kadınlardan yüzde 75'i asgari ücretli bir işi eşe tercih ediyor. Bölge kadını 'önce iş' diyor. Geleneksel Doğu toplumunda evlenmek işin önünde gelirken artık bölge kadını kendi ayaklarının üzerinde durmayı tercih ediyor. Kadınlar eş tercihini ikinci plana atıyor. Bu anket çalışmasının sağlık sektörü çalışanlarına yönelik bölümünde kadınlarda böyle bir irade oluştuğu sonucuna vardık. Kadınlar ayaklarının üzerinde durmak için iş yaşamına katılmayı evlenmeye tercih eder bir durumda. Ankete katılan kadınlar aynı zamanda kazandığı parayı babasına değil annesine veriyor. Evli kadınlar da kazandığı parayı sanıldığı gibi eşine vermiyor. Kadınların büyük bir kısmı ankette yer alan 'iş yerinde şeref ve namusunuza dokunacak herhangi bir şey yaşadınız mı?' sorusuna 'hayır' yanıtını verdi. 'Evet' cevabını verenler ise fiziksel tacizle karşılaştıklarını belirttiler. 'Hayır' cevabı verenler tacizle karşılaşmaları durumunda işinden ayrılıp işverene karşı yasal haklarını kullanacağını söyledi.''

Korkusuz, kadınların çalışma saatlerinin çok uzun olmasından dolayı eşleriyle yeterince vakit geçiremediklerini, ancak çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilendiklerini ifade ettiklerini, aynı zamanda anne eğitiminin çocuk üzerinde son derece etkili olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Kadınların çalışma hayatında kadın-erkek ayrımcılığı yapılmadığını da söylediklerini ifade eden Korkusuz, şu bilgileri de verdi: ''Kadınlar işin toplumdaki saygınlığı belirleyen en önemli faktör olduğu ve işin topluma sağladığı yararın önemli olduğu görüşünde birleşiyor. Çalışan kadınların kitap okumadığı, çok sınırlı gazete okuduğu sonucuna vardığımız ankette yerel gazeteleri okuma ve Türkçe programları izleme oranlarının yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Ankete katılan kadınlara göre kadınların en büyük sorunu eğitim yetersizliği, şiddet ve işsizlik olarak sıralanıyor. Bu sonuçları diğer sektörlerde çalışan kadınlara uygulayacağımız ve mart ayında sona erecek anket sonuçları ile birleştirerek rapor haline getirmeyi planlıyoruz'' dedi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...