Kamuda işiniz ne kadar sürecek?

Kamu hizmetlerinde ''belge ve standart'' dönemi başladı. Artık kamu kuruluşları, hangi hizmeti hangi süre içinde ve hangi belgelerle gerçekleştireceklerine ilişkin olarak vatandaşa taahhüt niteliğinde ''hizmet standartları'' yayımlıyor.

Anadolu Ajansı 09.02.2010 - 13:02

Kamuda işiniz ne kadar sürecek?

Bakanlar Kurulunca 31 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' uyarınca, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini ''hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde'' gerçekleştirmeleri için hizmet standartları hazırlamaları, bunları vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, internet sayfalarında ve e-devlet kapısında duyurmaları öngörülmüştü.

Yönetmelikte, vatandaşın başvurduğu hizmetin, standartlarda belirtilen süre içinde sonuçlandırılacağı, sonucun olumsuz olması durumunda ilgiliye gerekçesinin bildirileceği, varsa itiraz mercii ve süresinin de gösterileceği hükme bağlanmıştı.

Düzenlemede, bölgeler, il ve ilçeler itibariyle farklı uygulamalara son verilmesi için, kamu kuruluşlarına hangi hizmette, hangi belgelerin istendiğinin de standartlarda yer alması talimatı verilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarına da, hizmet standartlarının hazırlanması için 6 aylık bir süre tanınmıştı.

Birçok kuruluş, bu çerçevede sundukları hizmetlerle ilgili hazırladıkları hizmet standartlarını ardarda yayımlamaya başladı.

Söz konusu standartlarda, tek tek hizmetler sayıldı. Bunlar için istenen belgeler sıralandı ve her hizmetin azami tamamlanma sürelerine yer verildi.

KAMUNUN HİZMET ENVANTERİ
Konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili, kamu hizmetlerine ilk defa standart getirildiğini belirterek, ''Her kamu kuruluşu, verdiği hizmet için vatandaşa bir nevi taahhütname veriyor. (Şu işlemde şu belgeleri istiyorum ve hizmeti şu kadar sürede tamamlayacağım) diyor. Hizmet standartları sonucu, aynı işlem Türkiye'nin her yerinde aynı belgeler ile ve aynı süre içinde yapılacak. Bu şekilde kamunun hizmet envanteri de ortaya çıkacak'' açıklamasında bulundu.

Aynı yetkili, hizmet standardı öncesi kamu kuruluşlarının alan çalışması yaparak, her işlem için gerekli azami süreyi tek tek belirlediğini de bildirdi.

Çeşitli kamu kuruluşlarının şu ana kadar yayımladıkları hizmet standartlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretimde kayıt ve kabul işlemlerini 1 günde, nakil ve geçişleri ise 4 saatte bitirecek. Özel okul yatırımcılarına verilen teşviklerle ilgili başvuru taleplerine de 5 gün içinde cevap verilecek.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işlerinde kayıt düzeltme işlerini 15 ile 30 gün içinde tamamlamayı taahhüt ederken, Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt içindeki vatandaşlara giriş-çıkış kaydı verme işleminin 1 saat içinde, ölüm veya yaralanma içeren trafik kazalarına karışma durumuna dair belgenin verilmesi işleminin de 2 iş gününde gerçekleştirileceğini beyan etti.

Hizmet taahhütnamelerine göre, tapuda satış ve ipotek başvuruları 15 dakika, işlemler ise 2 saatte sonuçlandırılacak. Kat irtifakı tesislerinde başvuru süresi en fazla 15 dakika, işlemler ise 8 saat sürecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu da, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığını yazışmaların tamamlanmasından sonra 30 gün içinde bağlayacak, banka değişiklikleri de 1 hafta içinde gerçekleştirilecek. Sigortalı işe giriş bildirgesi işlemleri de 15 gün içinde bitirilecek.

Maliye Bakanlığı, Hazine arazilerinde satış işlemlerini 15 günde tamamlamayı taahhüt ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergide tecil ve taksitlendirmeyi 30 günde yapacak.

HANGİ HİZMET, NE KADAR SÜREDE BİTECEK?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
-İlköğretim-kayıt kabul: 1 gün

-İlköğretim-nakil ve geçişler: 4 saat

-İlköğretim-denklik ile kayıt: 1 gün

-ilköğretim-öğrenci belgesi: 4 saat

-İlköğretim-öğrenim durum belgesi: 4 saat

-Yurtdışı-öğrenim belgelerinin teyidi: 1 saat

-Kitap bayilik talebi: 30 gün

-Özel okul yatırımcılarına verilen teşvik talebi başvuru: 5 gün


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
-Personel-staj: 4 ay

-Kaymakam adaylığı sınavı: 6 ay

-Dernekler Dairesi-vatandaştan gelen ihbar-şikayet: 30 gün

-Nüfus ve vatandaşlık işleri-kayıt düzeltme: 15-30 gün

-Kayıt taşıma, birleştirme: 15-30 gün

-Nüfus ve yaşam istatistiklerinin verilmesi: 15 gün

-Uluslararası aile cüzdanı istatistiği verilmesi: 15 gün

-Türk soylu yabancıların kayıtlarının tutulması: 7 gün

-Pasaport ve isim denklik belgesi almak: 30 gün


EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-KPSS ve Sağlık Bakanlığının kurası ile yerleştirmesi yapılanların ilk müracaat işlemleri: 30 dakika

-Personel yakınlarına özlük dosyasından belge verme: 20 dakika

-KPSS'ye göre yardımcı hizmetler sınıfı açıktan atama: 3 ay

-Polis Koleji giriş sınavı başvurusu: 7 gün

-Atış poligonu ön izni verilmesi: 1 ay

-Atış poligonu kuruluş izni: 5 iş günü

-Silah tamirciliği ruhsatı verilmesi: 5 iş günü

-Patlayıcı madde ithal izni: 2 iş günü

-Patlayıcı madde ihraç izni: 3 iş günü

-Yurt içindeki vatandaşlara giriş-çıkış kaydı verme: 1 saat

-Yurt dışındaki vatandaşlara giriş-çıkış kaydı verme: 30 gün

-Detay nitelikte trafik kazası istatistikleri: 5 iş günü

-Ölüm veya yaralanma içeren trafik kazalarına karışma durumuna dair belge: 2 iş günü

-Sürücü ceza puanı sorgulama (internet ortamı): 10 saniye

-Araç tescil sorgulama hizmeti (internet ortamı): 10 sanayi


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-Taşınmaz sorgulaması kayıt örneği-başvuru: 15 dakika / İşlem: 30 dakika

-Satış-başvuru: 15 dakika / İşlem: 2 saat

-İpotek-başvuru: 15 dakika / İşlem: 2 saat

-Mirasın intikali-başvuru: 15 dakika / İşlem: 2 saat

-Kat irtifakı tesisi-başvuru: 15 dakika / İşlem: 8 saat

-Cins tashihi-başvuru: 15 dakika / İşlem: 2 saat

-Kamulaştırma-başvuru: 15 dakika / İşlem: 2 saat 

-Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş-başvuru: 15 dakika / İşlem: 2 saat

-Kat mülkiyeti tesisi-başvuru: 15 dakika / İşlem: 8 saat

-Aile konut şerhi-başvuru: 15 dakika / İşlem: 2 saat

-Bağış-başvuru: 15 dakika / İşlem: 2 saat

-Kat karşılığı temlik-başvuru: 15 dakika / İşlem: 2 saat

-Devre mülk hakkı tesisi-başvuru: 15 dakika / İşlem: 8 saat


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
-Sürekli iş göremezlik geliri bağlama: 30 gün

-Malullük aylığı bağlama: 30 gün

-Yaşlılık aylığı bağlama: 30 gün

-Ölüm aylığı bağlama: 30 gün

-Evlenme ödeneği işlemleri: 30 gün

-Vazife-harp malullüğü aylığı bağlanması: 3 ay

-Emeklilik ikramiyesi işlemleri: 20 gün

-Harp malulü ve şehitlerin çocuklarına eğitim-öğretim yardımı yapılması: 10 gün

-Ek ödeme (Tütün İkramiyesi): 1 ay

-Evlenme ikramiyesi işlemleri: 15 gün

-Banka değişikliği: 1 hafta

-Toptan ödeme işlemleri: 1 ay

-İntibak işlemleri: 2 ay

-Harp malullüğü zammı ödeme işlemleri: 1 ay

-Geçici köy korucusu ve bunların eşlerine aylık bağlama işlemleri: 1 ay

-Adres değişikliği işlemleri: 1 gün

-Aylık ödeme döneminin 3 aydan 1 aya dönüştürülmesi: 5 gün

-Aylık kesme işlemleri: 15 gün

-Bankadan iade edilen aylıkların ödenmesi işlemleri: 15 gün

-Kanuni varislere ödeme yapılması işlemleri: 1 ay

-Felaketzede avans ödeme işlemleri: 1 ay

-İcra kaldırma işlemleri: 15 gün

-Açılan davalarda başkanlık görüşü bildirmek: 15 gün

-Mahkeme kararlarının gereğinin yapılması: 15 gün

-Hizmet tespiti: 10 gün

-Hizmet birleştirme: 10 gün

-İştirakçilik-sigortalılık işlemleri: 15 gün

-İsteğe bağlı iştirakçilik işlemleri: 15 gün

-Doğum tarihi tespiti : 15 gün

-Astsubay ve polislerin borçlanması: 10 gün

-Prim takibi: 10 gün

-Kadın sigortalıya ek hizmet süresi : 5 gün

-Fiili ve itibari hizmet süresi zammı: 20 gün

-Askerlik borçlanması: 15 gün

-Borçlanma tahsilatı: 1 gün

-Borçlanma iade işlemi: 1 gün

-Sigortalı işe giriş bildirgesi: 15 gün

-Sigortalı işten ayrılık bildirgesi : 10 gün

-Hizmet düzeltme: 15 gün

-Sigortalı tescil: 15 gün

-Adres tespiti: 1 gün

-Genel sağlık sigortası tescil işlemleri: 15 gün

-İş yerinin tescili: 3 gün

-Emzirme ödeneği (yardımı) verilmesi: 2 gün

-Geçici iş göremezlik ve iş göremezlik ödeneği verilmesi (belgelerin tamamlama süresine göre): 1 ile 15 gün

-Yurt dışı hizmet borçlanması: 1 ay

-Aylıkların yurt dışına transferi: 1 ay

-Almanya'da bağlanan gelirin Türkiye'den ödenmesi: 1 ay

-İhbar ve şikayet dilekçeleri : 1 ay

-Milletvekillerince yöneltilen soru önergelerinin cevaplarının hazırlanması: 10 gün


MALİYE BAKANLIĞI - MİLLİ EMLAK HİZMETLERİ
-Satılan taşınmazların tahsilatı: 15 dakika

-Taşınır malların satış işlemleri: 15 gün

-Taşınır malların tahsilat işlemleri: 15 dakika

-Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin kiralama işl.: 15 gün

-Taşınmaz mal kiralamalarına ait tahsilat işlemleri: 15 dakika

-Büfe, kantin, çay ocağı kiralamaları tahsilat işl.: 15 dakika

-Ecrimisil tahsilatları: 15 dakika

-Tahsis: 1 saat

-Trampa: 20 dakika
                       

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
-Tecil ve taksitlendirme işlemi: 30 gün

-Fatura sorgulama hizmeti: 2 dakika

-Özelge verme: 45 gün

-Vergi Kanunlarının uygulanması konusunda meslek örgütlerine görüş bildirmek: 3 ay

-Şikayet yoluyla düzeltme başvurularının cevaplanması: 60 gün

-Sakatlık indirimi işlemleri: 90 gün

-Ödeme kaydedici cihaz işlemleri: 3 gün

-Bakanlık ve Başkanlığın taraf olduğu davalarda aleyhe hükmedilen ve ödeme aşamasına gelen alacak, faiz, gecikme faizi, yargılama gideri, icra masrafı gibi ödemelerin yapılması: 30 gün

-Meslek mensupları mal bildirimi işlemleri: 1 gün

-Sürücülere kesilen para cezası tutanak işlemleri: 30 gün

-Elektronik ortamda sunulan hizmetler: 7 gün

-Denetimler sonucu düzenlenen tutanaklara itiraz işlemi: 30 gün

-Harçsız pasaport alım işlemleri: 1 gün

-Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi: 60 gün

-Tarhiyat sonrası uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi: 60 gün

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...