İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirten bir işçi, İş Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkeme, işverenin zarar ettiği ve yeni işçi alımı yapmadığı ve şirkette sipariş azalması yaşandığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde karar verdi.

Kararın temyiz istemini görüşen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi ise işçinin işe iade edilmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinde işverenin istihdamı engelleyen nedeni kanıtlamadığına ve sipariş azalmasına rağmen kârlılığın arttığına dikkat çekildi.