Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: 

"Avrupa Birliği fikri, 1952'de uygulamaya geçmiş olmasına rağmen çok eski bir düşüncedir. Avrupa'yı bir ekonomik, siyasi ve kültürel birlik olarak görenler vardır. İngiltere'deki bu referandum sonrası Avrupa'nın içerisinde var olan siyasi farklılıklardan yalnızca biridir. İngiltere'nin ayrılması en az iki yıl sürecektir. Bu ayrılmayla hem İngiltere ekonomisi hem Avrupa ekonomisi etkilenecektir. Sterlin şu an oldukça değer kaybetmiştir.

Ancak esas itibariyle Avrupa'nın bir kere daha üstüne düşünmesi gereken önemli konulardan birisi sadece İngiltere'nin ayrılması değil, bu karara da zemin oluşturan ırkçılık, İslam karşıtlığı ve aşırı sağ siyasi formlarının güçlenmesi konusunda Avrupa'nın gerçekten düşünmesi gerekiyor.

"AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE'YE KARŞI DAHA AÇIK OLMALI"

Ayrıca Gümrük Birliği, Avrupa Topluluğu ve AB süreci çok hızlı gelişti. AB, her devlette olması gereken unsurlara sahipti. Ekonomi, siyasi, hukuki ortaklıklar vardı ancak biz yılllar önce birliğin ortak ordusu olması gerektiğini belirtmiştik. Ukrayna krizinin çözülememesi bu durumun kanıtıdır.

Türkiye, bu süreci oldukça yakından takip etmektedir. Dolayısıyla Türkiye'ye muhtemel etkileri ve bu etkilerin olabildiğince pozitif hale getirilmesi için uğraşıyoruz. Avrupa Birliği'ne katılma görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin vize serbestisi konusunda yükümlülüklerini yerine getirdiği ve geriye kalan beş yükümlülüğün nasıl yerine getirileceği konusunda ise tam olarak niyetini ortaya koyduğu açıktır. Bu süreçten sonra AB'nin Türkiye'ye çok daha açık olmaları onların yararınadır.

"YUNAN ADALARINA GEÇİŞLER YİRMİLERE DÜŞTÜ"

Başlangıçta günde binleri aşan Yunan adasına geçen mülteciler bugün günde yirmilere düşmüştür. Bu çerçevede Türkiye'nin geri kabul antlaşmasının yükümlülüklerine riayet eden bir ülke olduğunu belirtmek istiyorum. Bunların gerçekleşmesi için Avrupa'nın gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Bu hafta Türkiye'de gündemi belirleyecek konulardan birisi İsrail'le ilişkilerimizde gelinen noktadır. Bu nokta her iki başbakanın eş zamanlı yapacağı açıklamalarla dünyaya duyurulacaktır.

"RUSYA'YLA İLİŞKİLER YUMUŞAMA TRENDİNDE"

Yine uçak düşmesi nedeniyle ilişkilerimiz gergin olduğu Rusya'yla yumuşama trendine girmiştir. Rusya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bazılarının Türk vatandaşlarını çalıştırma izninin yeniden verilmiş olduğunu da belirtmek isterim. Bu da Rusya'yla ilişkilerin kısa sürede normale döneceğinin göstergesidir.

Yeni çıkartılan yabancı sermayenin Türkiye'ye getirilmesinde amaç kaynağı belirsiz paraların ülkeye getirilmesi değil, nasıl kazanıldığı bilinen, kaynağı gösterilen paraların getirilmesidir.

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

Soyadı değişikliği için önceden insanlar mahkemeye gitmek zorundaydı şimdi bu işlemler nüfus idaresine giderek insanların adlarını ve soyadlarını değiştirme imkanı sağlanacaktır. Ayrıca ikametgah değiştirme işlemleri kolaylaştırılacaktır. Türkiye'de yaşayan yabancılara kimlik numarası verilmesi ve onların kayıtlarının çok daha kolay bir şekilde tutulması sağlanacaktır. Dış temsilciliklerimizde de nüfus görevlileri çalıştırılacaktır.

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ

Kıbrıs görüşmelerinde bu sene sonuna kadar bir sonucun çıkmasını ümit ediyoruz. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Kıbrıs için yaptığımız çalışmalar yeni bir boyut kazanacaktır. Olumlu sonuçlanmazsa Kıbrıs'a yapılan yatırımlar yeni bir perspektifle daha güçlü olarak devam edecektir. Kıbrıs konusunda önem verdiğimiz, orada iki toplumun tanındığı bir çözümün üretilmesidir.

VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi konusunda 2013 yılından beri çalışmalar yapılmaktaydı. Geçtiğimiz Mart ayında AB ile masaya oturuldu ve 73 kriter belirlendi. Bu kriterlerden sadece beş tanesi kaldı. Geri kabul antlaşması konusunda Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi. Bu kriterler çerçevesinde AB Türkiye'ye terörle mücadeleyi durdur dedi. Türkiye suçsuz sivillerinin öldürülmemesi için terörle mücadeleye devam edecektir. Terörle mücadele AB istiyor diye akamete uğratılmaz. Türkiye terörle mücadeleyi durdurursa bu örgütler daha sonra Avrupa'da çalışmalarını geliştirirler. Bunun diğer bir noktası da narko-terördür. Türkiye'de PKK'nın uluslararası eroin ticaretinde nasıl etkili olduğu bilinmektedir. Narko-terörü önlemek için herkes işbirliği yapmalı. Bu noktada Türkiye'nin çoktan serbest dolaşım hakkını kazandığını görmelerini isteriz. Hiç lafı evirip çevirmeye gerek yoktur, Türkiye varılan anlaşmalar gereği vize serbestini hak etmiştir.