Mantarlar korumada

Orman Genel Müdürlüğü'nce ''Türkiye Ormanlarında Doğal Olarak Yetişen Ticari Mantar Türlerinin Korunması ve Kültüre Alınması'' projesi başlatıldı.

Mantarlar korumada

Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle 'de yetişen mantarların AB standartlarına göre yapılandırılması ve orman köylüsü ile ülke ekonomisine önemli gelir kaynağı sağlanması hedefleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, farklı coğrafi özelliklere sahip olan ve birçok mantar çeşidinin bulunduğu Türkiye'de ekonomik katkısı olan mantarları tanımak, korumak ve bilinçlenerek tahribatı önlemek amacıyla mantarların AB standartlarına göre yapılandırılmasına ilişkin bir proje başlatıldı.

Projede Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Silici danışmanlığında, İzmit Kavak ve Hızlı Gelişen Türler Araştırma Şube Müdürlüğü Başmühendisi Dr. Cemal Fidan, Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Mühendisi Dr. Akkın Semerci, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Özgür Balcı görev alıyor.

Ön çalışmaları süren ve gelecek yıl uygulanmaya başlanacak proje kapsamında, ülkede doğal olarak yetişen mantarların envanteri çıkarılacak.
         
İlk basamağını eğitimin oluşturduğu proje kapsamında, hedef en üst seviyeden en alt seviyeye kadar orman personeline ve orman köylüsüne eğitim verilecek. Eğitim kapsamında, mantar hastalıkları, türleri ve bio çeşitlilikleri gibi her konuda bilinçlendirme yapılarak, mantarların korunması sağlanacak. Doğru toplama yöntemleri kullanılmadığından mantar popülasyonlarının olumsuz etkilendiği düşünülmekte, dolayısıyla bu tahribatın önüne geçmek için eğitimlerin alınması zorunlu olacak.
         
Projenin temel aktörü olan orman köylüsüne de mantar ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlayacak. Verilecek eğitimle orman köylüsü mantar toplama konusunda eğitilecek. Gıda ve insan hijyeni, ürünlerin doğru şekilde işlenmesi, depolanması ve paketlenerek pazarlanması aşamalarının olacağı eğitimler tüm yurtta düzenlenecek.

Ülke genelinde proje kapsamında örnek tesisler kurulacak. Bu tesisler kar amaçlı değil, öncelikli sektöre öğretici amaçlı olacak. Bu anlamda da orman köylüsüne rehber teşkil edecek. Bu tesisler sayesinde kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınacak ve kazanan yine orman köylüsü olacak.

Sayfa Yükleniyor...