Cumhuriyet gazetesinin hafta sonu eki 'Cumertesi'de zaman zaman güncel bir olaydan yola çıkarak ünlü isimlere hayali demeçler verdiriliyor.

12 Mart tarihli sayıda da Hüseyin Üzmez’in tahliyesi mizahi bir dille kaleme alındı ve Bakan Kavaf’ın ağzından “Hüseyin Üzmez'i 8 Mart kadınlar gününde salmayıp bir gün sonra tahliye ederek, kadınların rencide olmamasını sağladık" sözlerine yer verildi.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı da, Cumhuriyet gazetesine bir tekzip yazısı gönderdi.

Tekzip yazısında, Bakan’ın böyle bir beyanatının olmadığı, yapılan bu davranışın ne basın etiğiyle ne de basın özgürlüğüyle açıklanamayacağı vurgulandı ve demecin tamamen yalan olduğu belirtildi.