Müsilaj düzenlemesi kabul edildi

Müsilaj ile mücadele kapsamında gerekli tesislerin kurulması ve çevre kirliliğine ilişkin cezaların arttırılmasını öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.. Yasa düzenlemesi İmar Kanunu'na yönelik önemli düzenlemeleri de içinde barındırıyor.

Müsilaj düzenlemesi kabul edildi

ile mücadele ve Kanunu'na ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla, Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de atıksu arıtma, çamur işleme ve geri kazanım tesisi kurmayan belediyelere iş planı hazırlığı için 6 ay süre verilecek.

Verilen süre içerisinde söz konusu tesislere ilişkin planın sunulmaması halinde bakanlık bu tesisleri mahalli idareler adına resen yapabilecek ve bu tesisleri işlettirebilecek.

Tesislerin kurulumuna yönelik harcanan bedeller söz konusu belediyeye aktarılan kaynaklardan kesilecek.

Ayrıca, çevre kirlliliğine yönelik cezalarda da artış yapılacak.

"BİNA KİMLİK SERTİFİKASI" GELİYOR

Yasa, imara ilişkin de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor.

Buna göre, tamamlanan yapıların izlenmesini kolaylaştırmak için "bina kimlik sertifikası" uygulaması getirilecek.

Bina kimlik sertifikası alan yapılar 5 yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşları tarafından denetlenecek.

Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen projelerin hayata geçirilmesinde aksaklık yaşanmaması amacıyla Blokajlı Banka Hesabı sistemi kurulacak.

RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ

Bulunduğu arsanın tehlikeli durumu veya binadaki hasar ve tahribat bakımından acil boşaltılması ve yıkılması gereken binalar, riskli yapı kabul edilecek.

Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılacak.

Riskli yapılarda bulunan ev sahibi ve kiracılara taşınma yardımı yapılabilecek.

Sayfa Yükleniyor...