Müzikle Tedavide Türk Müziğinin Kullanımı Levent Öztürk, Halil Erseven, M. Fadıl Atik tarafından hazırlanan Makamdan Şifaya'da "Uyku öncesi gevşeme ve kolay uyku için" ve "Sabah kalkınca güne zinde başlamak ve canlanmak için" notuyla iki adet CD yer alıyor.

Dr. Levent Öztürk'ün kaleme aldığı bölümde, tedavi amaçlı müziğin insanlık tarihi kadar eski olduğu anımsatılarak, kitabın ana mesajı şu sözlerle anlatılıyor: "Kitabın ana mesajı müzikle tedavi alanında Türk Müziği olarak adlandırdığımız müzik türünün de kullanılırlığının olduğu ve kullanılması gerekliliğini vurgulamaktır. Türk Müziği’nden kastımız esas olarak Klasik Türk Müziği ya da Türk Sanat Müziği olarak adlandırılan müzik türüdür. Ancak, kitabın ilerleyen bölümlerinde klasik dönem dışında yer alan eserlerden de söz edildiği için sadece Türk Müziği tanımlamasını kullanmak kitabın kapsamı bakımından daha uygun görünmektedir. Bu kitapta, tedavi amaçlı kullanırken Türk Müziği eserlerinin hangi özelliklerinin dikkate alınmasının yararlı olacağı konusunda da doğrudan yazarlar tarafından geliştirilen orijinal görüşler sunulmaktadır" denilerek yanıt aranan soruların neler olduğu sıralanıyor:

1- Müzik dinlemek ya da bizzat müzik yapmak insan vücudunda ne gibi değişikliklere neden olmakta ve ne gibi yanıtların ortaya çıkmasını sağlamaktadır?

2- Ortaya çıkan bu değişiklikler ya da yanıtlar, klinikte herhangi bir hastalığın tedavi sürecinde katkı sağlayabilir mi?

3- Henüz hastalık aşamasına geçmemiş fiziksel ya da duygusal bozuklukların hastalık boyutuna varmadan düzeltilmesinde müziğin yararı olabilir mi?

MÜZİK NELERİ TEDAVİ EDİYOR?
Kitapta müzikle tedavide makamın, usulün, insan sesinin ve icra sazının önemi gibi başlıkların yanısıra müziğin nörofizyolojisi ele alınıyor. Müzikle tedavinin kullanıldığı tıbbi durumlar başlığı altında ise,

- Ağrı tedavisinde müzik,
- Uyku bozukluklarının tedavisinde müzik,
- Hayatı tehdit eden hastalıkların tedavisinde müzik,
- Çocuk gelişiminde müzikle tedavi
anlatılıyor.

Makamdan Şifaya
İş Bankası Kültür Yayınları
Fiyatı: 18 TL