ABD'de elektrik üreten kömür santrallerinin arsenik, civa, sülfür dioksit ve azot oksitleri yaymasında belirli sınırlamalar olsa da, bu santrallerin karbon kirliliği düzeyine yönelik ulusal çapta bir sınırlama bulunmuyordu.

Bu nedenle, ülkedeki sera gazı emisyonunun 3'te 1'i elektrik santrallerinden çıkıyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) yayımladığı "Temiz Elektrik Planı", ABD'deki çevre kirliliğinin en büyük nedeni olan kömür santrallerindeki karbon kirliliği azaltmayı amaçlıyor.

Yeni planda, 2030 yılına kadar hedeflenen adımlar da şöyle:

Plan, federal hükümetin eyaletlerle iş birliği yapması yoluyla hayata geçirilecek. Bu kapsamda planda istenen standartlara da 2015 yılında son hali verilecek.