Arkeologlar, Chiclayo sahil kentinden 22 kilometre uzaklıkta bulunan kalıntıların, 600-1100 yılları arasında yaşayan Vari kültürüne ait olduğunu düşünüyor. Bu ilk tahminlerin doğru olması halinde, Vari uygarlığı ile 100 ila 600 yılları arasında varolan Moche kültürü arasındaki bağlantının da keşfedilmiş olacağı üzerinde duruluyor.

Araştırmacılar, kalıntılar arasında pişirilmiş çamur, giysi parçaları ile genç bir kadın cesedine ait iyi korunmuş kalıntılar da bulunduğunu belirtti.

Başkentlerini And Dağları’nda bugünkü Ayaçuço yakınlarında kuran Vari halkının, büyük bir bölgede seyahat ettiği ve geniş yol ağları oluşturdukları biliniyor.