Resmi Gazete'de bugün (10 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 10 Kasım 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Kasım 2023 tarihli ve 32365 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (10 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİKLER

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2023/40)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve 12186 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/7, K: 2023/150 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2018/15602 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2020/814 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2023 Tarihli ve 2019/7218 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...