Resmi Gazete'de bugün (13 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 13 Eylül 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Eylül 2023 tarihli ve 32308 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (13 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/22)

– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2020/1554 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2019/24388 Başvuru Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARI

– Sayıştay Genel Kurulunun 04/09/2023 Tarihli ve 5457/2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...