Resmi Gazete'de bugün (18 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 18 Temmuz 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Temmuz 2023 tarihli ve 32252 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (18 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2019/42687 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İÇİN TIKLAYIN

Sayfa Yükleniyor...