Resmi Gazete'de bugün (23 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 23 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Mayıs 2024 tarihli ve 32554 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (23 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Arıcılık Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/15)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...