Resmi Gazete'de bugün (26 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 26 Kasım 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Kasım 2023 tarihli ve 32381 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (26 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ

– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2023/41)

– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/46)

DÜZELTME: 24/11/2023 Tarihli ve 7887 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...