Resmi Gazete'de bugün (27 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 27 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Mayıs 2024 tarihli ve 32558 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (27 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tahkim ve Arabuluculuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Üniversitesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dişli, Güç Aktarma Sistemleri ve Titreşim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...