Resmi Gazete'de bugün (30 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 30 Ekim 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Ekim 2023 tarihli ve 32354 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (30 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/19)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/20)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/21)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/23)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/25)

–– 2023 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2023 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2023 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2023 Yılı Eylül Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Sayfa Yükleniyor...