Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Haziran 2024 tarihli ve 32566 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

KURUL KARARI

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...