"Sırada neresi var?"

TEMA:“Sel, sadece bu felaketin yaşandığı bölgelerin değil tüm Türkiye’nin ortak sorunudur. Ülkemizin başta sel olmak üzere afet risk haritaları ve eylem planları maalesef hala hazırlanmadı.”

Haberler 30.08.2010 - 08:57

"Sırada neresi var?"

TEMA'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Rize’de yaşanan sel ve heyelan ile ilgili açıklama yapan TEMA Vakfı Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Doğan, “ Öncelikle Rize’de yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine ve ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyorum. İnsanlarımızı yutan, ekonomimize darbe vuran sel, sadece bu felaketin yaşandığı bölgelerin değil tüm ’nin sorunudur. Birkaç saat içinde yağacak yağmur yarın ya da bir sonraki gün bir başka yerde daha büyük zararlara da yol açabilir, çünkü ülkemizin “Sel Risk Haritası ve Sel Eylem Planı halen yapılmış değil” dedi. Selden zarar görebilecek alanların önceden bilinmesi halinde yerel yönetimlerin bu bölgelerdeki yapılaşmayı kontrol altına alabileceğini ve insanları afet yaşanmadan bölgeden tahliye edebileceğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Doğan, “Ülkemizin Sel Risk Haritası ve Sel Eylem Planı acilen hazırlanmalıdır. Köyden kente göçün kentler üzerinde oluşturduğu baskının da tetiklemesi ile dere yatakları, ormanlar, ovalar, çayır ve mera alanları, tarım alanları, kıyılar, hatta kurutularak sulak alanlar yapılaşmaya açılmaktadır. Yaşanan ilk olağanüstü durumda doğa kendisine ait olanı geri almaktadır” dedi.

Sel felaketlerinin önüne geçilmesi için;”• Ormansızlaşma ve bitki örtüsünün tahribi önlenmeli,
• Sel ve heyelan tehlikesi bulunan alanlar üst havzalardan başlanarak ağaçlandırılmalı, bitki örtüsü korunmalı ve arttırılmalı,
• Başta İmar olmak üzere, Yeraltı Suları ve Kıyı Koruma yasaları yeniden düzenlenmeli,
• Soruna yaşanmadan önce önlem alabilmek için, Sel başta olmak üzere Afet Eylem Planları hazırlanmalı,
• Sorunun yaşandığı bölgelere ait sel ve erozyon haritaları çıkarılmalı,
• Tespiti yapılan bölgelerin imar planları felaketlere göre yeniden düzenlenmeli,
• İmar aflarına son vermeli,
• Dere yatakları imara açılmamalı, kaçak yapılaşma engellenmeli, 
• Yol güzergahları dere yatakları içinde yer almamalı,
• Yerleşim yerleri, yol güzergah seçimleri ve arazi kullanım planlamasında bilimsel çalışmalar göz önüne alınmalı, zemin etüdleri yapılmalı,
• Yanlış tarım uygulamalarından ve arazi kullanımlarından vazgeçilmeli, 
• Bölgesel ve ülkesel ölçekte arazi kullanımı planlaması yapılmalıdır.

DEMEK Kİ SIRADA RİZE İLİMİZ VARMIŞ!


Sayfa Yükleniyor...