Sularda biyolojik izleme standarda bağlandı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre; nehir ve göl gibi yer üstü sularının incelenmesi standarda bağlandı.

Anadolu Ajansı 21.06.2019 - 09:42

Sularda biyolojik izleme standarda bağlandı

Nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında biyolojik kalite bileşenlerinin izlenmesinde standartlar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Biyolojik İzleme Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yer üstü su kütlesinin genel durumunun belirlenmesi maksadıyla suda yaşayan canlıların periyodik olarak örnekleme ve analiz çalışmalarının yeri, yöntemi, dönemi ve izleme sıklıkları, örneklerin taşınması, muhafazası ve korunması standarda bağlandı.

Nehirlerde balık örnekleme alanları, su kütlesini ve mevcut tüm habitatları temsil edecek şekilde ve balıkların bolluk, kompozisyon ve boy-ağırlık ilişkisini belirleyebilmek için yeterli sayıda seçilecek. Bu alanlar, balıkların göç etmesine engel bariyerler ile akarsuların karışım noktalarından uzakta olacak.

Balık örneklemesi için gerekli izleme sıklıkları Bakanlık tarafından hazırlanan havza izleme programlarında belirlenecek, yaz ve sonbahar dönemini kapsayacak şekilde yılda iki kez yapılacak.

Sayfa Yükleniyor...