Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı paylaştı (TKGM personel alımı başvuru tarihleri ve şartları)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırmak amacıyla 72 sözleşmeli personeli işe alacak. TKGM personel alımı başvuru tarihleri ve şartları yayımlanan ilanda yer alıyor. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TKGM personel alımı başvuru şartları neler?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı paylaştı (TKGM personel alımı başvuru tarihleri ve şartları)

ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) personel alımı ilanında; "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 27 (yirmi yedi) adet Sözleşmeli Tekniker ve 45 (kırk beş) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır." denildi.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 18.12.2023 tarihinden 22.12.2023 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı paylaştı (TKGM personel alımı başvuru tarihleri ve şartları) - 1

TKGM BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

Sayfa Yükleniyor...