Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 59 sözleşmeli personel alacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 59 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine yer verildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve tarihleri merak ediyor. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) başvuruları nasıl yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 59 sözleşmeli personel alacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, 59 (ellidokuz) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, 26/12/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında, adayların KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların, işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 59 sözleşmeli personel alacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

BAŞVURU ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

Sayfa Yükleniyor...