Hükümet demokratik açılım sürecinde sembolleşmiş sorunlardan birini daha çözmek için adım atıyor. Polise taş atan çocuklara hapis cezasını kaldıracak düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yasa tasarısında, 18 yaşın altındaki kişilerin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaması ile ilgili düzenlemenin de yer aldığını söylemişti.

Tasarının gerekçesinde, temel ceza mevzuatında yapılan değişikliklerin, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdiği, ancak yaklaşık 4 yıllık bir uygulama sonunda, bazı sorunlarla karşılaşıldığının gözlemlendiği belirtildi. AİHM'in de (AİHM), bu sorunlar nedeniyle Türkiye aleyhine bazı ihlal kararları verdiği vurgulandı.

Tasarıya göre, Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan ve çocuklar aleyhinde sonuç doğuran bazı istisnai hükümler ile çocuklara verilecek cezalar ile yargılanacakları mahkemeler konusunda çocuk hukukunun temel ilkelerine aykırı bazı istisnalar kaldırılacak.

Daha önceki mevzuatta terörle mücadeleden ceza alanların alternatif cezadan yararlanamayacakları öngörülüyordu. Yeni tasarı içerisinde çocukların alternatif cezadan yararlanmaları düzenleniyor.

HAPİS YERİNE MESLEK EDİNMELERİ SAĞLANACAK
Tasarıya göre, Terörle Mücadele Kanununun ''terör suçları'' tanımını yapan ve ilgili maddeleri sıralayan 3. maddesi ile ''terör amacı ile işlenen suçlar' başlıklı 4. maddesinde yazılı suçlar, çocuklar için uygulanmayacak. Yaş ayırımı yapılmaksızın, terör suçu işleyen tüm çocuklar, ''çocuklar için kurulan mahkemelerde'' yargılanacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili olarak da çocuklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, seçenek yaptırımlara çevirmeye ve ertelemeye ilişkin hükümler uygulanacak. Bu değişiklikle, çocuklar hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, para cezasına çevrilecek. Bunların meslek ve sanat edindirme kurslarına katılması veya kamuya yararlı bir işte çalıştırılması sağlanacak.

Düzenleme 18 yaşın üzerindekilere af içermiyor.